Nyt folkeligt klimanetværk dannet

Redaktionen

Danske NGOer har dannet Peoples Climate Action, som skal skabe rammerne for den folkelige deltagelse i klimatopmødet i København i december 2009, fremgår det af en pressemelding tirsdag.

I takt med, at forventningerne til klimatopmødet ser ud til at falde, opruster de folkelige foreninger. Mandag gik ikke færre end 30 danske organisationer sammen og stiftede et nyt fælles sekretariat, Peoples Climate Action.

Sekretariatet skal skabe sammenhæng og synlighed for de 15-20.000 folkelige aktivister, der forventes at komme til København næste år i december.

Christian Friis Bach, international chef i Folkekirkens Nødhjælp anfører, at “klimatopmødet bliver et af de største og vigtigste internationale topmøder nogensinde”.

– Derfor er det afgørende at skabe gode rammer for de titusinder af mennesker, der kommer fra udlandet og for alle de danskere, der gerne vil følge klimatopmødet. Det skal bidrage til en ambitiøs klimaaftale, og det skal sikre, at Danmark fremstår som et åbent, demokratisk og gæstfrit land, der giver hele verdens civilsamfund positive muligheder for at ytre sig og deltage i de globale klimaforhandlinger, siger han.

Listen af organisationer bag Peoples Climate Action:

CARE Danmark
CONCITO – Danmarks grønne tænketank
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk International Bosætningsservice
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Røde Kors
Danske Kirkers Råds Klimagruppe
Det Danske Kulturinstitut
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Frie Bønder – Levende Land /Via Campesina Danmark
FSC Danmark
Greenpeace
Levende Hav
U-landsorganisationen Ibis
International Permaculture Council
Klimabevægelsen i Danmark
Kvindernes U-landsudvalg / K.U.L.U
Landsforeningen af Økosamfund
Mellemfolkeligt Samvirke
Netværket for Lokale Agenda 21 Centre
Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)
Red Barnet/Save the Children Denmark
Sex & Samfund
WWF Verdensnaturfonden
Øko-net/Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Se også telegrammet
http://www.u-landsnyt.dk/indhold.asp?ID=16517&mode=Nyhed

Yderligere oplysninger hos Christian Friis Bach, tlf. 25 33 77 11