Nyt website for bedre forhold i verdens slumområder

Forfatter billede

Den nye hjemmeside www.urbaninform.net vil kickstarte en god byudvikling i slumområderne ved hjælp af dokumentarfilm.

Når størstedelen af verdens urbaniserede befolkning i dag bor i slumomåder, stiger behovet for arkitektoniske løsninger på de ofte selvgroede og kaotiske bydele. Det er motivationen bag Urban Inform, der henvender sig til arkitekter, kunstnere og andre med interesse for byudvikling. Sitets brugere kan her udveksle erfaringer og på den måde bidrage til vidensudveksling og hjælp til problemløsning.

Bagmændene håber, at det kan hjælpe med at løse nogle af de centrale arkitektoniske og planlægningsmæssige udfordringer i slumområderne. Der er allerede lagt en del små dokumentarfilm, og håbet er at denne utraditionelle form kan motivere flere til at bruge sitet.