Pejlinger på regeringens politik

Forfatter billede

Systematiske evalueringer af internationale organisationers bistandseffektivitet, og flere midler til en styrket oplysningsindsats om udviklingsarbejde. Disse – og mange flere – forslag forventes at indgå i regeringens bebudede lovkatalog, skriver Ugebrevet A4.

Ved en kortlægning af de konkrete politiske initiativer, regeringspartierne og Enhedslisten har fremlagt i enighed under den borgerlige regering, har Ugebrevet A4 samlet en buket af potentielle lovforslag. Kataloget omfatter bl.a. initiativer indenfor udviklings- og udenrigsområdet.

Det fremgår, at hvis regeringen stadig har agt, som den har magt nu, kan vi forvente forslag om, at der bliver foretaget uafhængige, regelmæssige og systematiske evalueringer af internationale organisationer, der arbejder med udviklingsarbejde.

De nuv. regeringspartier fremsatte forslaget i 2009 efter bl.a. svensk forbillede. Evalueringerne skal forestås på en sådan måde, at det klar-lægger effektiviteten i organisationernes arbejde og opfyldelsen af de danske mål med udviklingsbistanden.

A4 peger videre på, at S, R og SF ikke kunne få flertal i 2008 for et forslag om at oprette en oplysningspulje på 45 millioner kr. årligt til at sikre mere oplysning om udviklingsarbejde og globaliseringens konsekvenser for u-landene.

Socialdemokra-ternes Jeppe Kofod har allerede før valget fremhævet, at S vil arbejde for at der skal tilføres flere penge til dette arbejde, som ifølge det oprindelige forslag skal ligge i en pulje, der kan søges af enkeltpersoner, virksomheder, NGOer og institutioner.

Krigen mod terror

I 2008 foreslog S, R, SF og Ø en undersøgelseskommission, der skulle granske i regeringens tilslutning til og deltagelse i den internationale koalition til afvæbning af Irak i perioden fra januar 2002 til effektueringen af den danske tilbagetrækning i juli 2007.

Desuden, skriver A4, fremsatte regeringspartierne og Ø i 2008 et ønske om, at Folketinget formulerede sin respekt for den humanitære folkeret og de internationale menneskeretskonventioner i krigen mod terror.

Dette skulle ske i form af en fælles holdning i EU for at lægge pres på den amerikanske regering på grund af vedholdende kritik af, at USA anvender metoder i sin kamp mod terrorisme, der er i strid med menneskerettighederne.

Kortlægningen omfatter endvidere tidligere forslag om hjælpeprogram for traumatiserede børn i Gaza og at Danmark tilslutter sig den frivillige tillægsprotokol til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

To af regeringspartiernes ordførere bekræfter 53 af forslagene men understreger samtidig, at manglende finansiering kan forhale nogle af forslagene, skriver A4.