Rapport: I 2050 vil der være mere plastik i havene end fisk

Plastiksump i Stillehavet
Foto: Tunza eco-generation
Forfatter billede

Budskabet er at finde i rapporten The New Plastics Economy, udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation, pioner inden for cirkulær økonomi, og med analytisk støtte fra McKinsey & Co.

Klodens oceaner er alvorligt forurenet med plastikindustriens affaldsprodukter. På verdensplan findes der fem gigantiske flydende ”øer” af plastik i havene, der sammenlagt udgør et areal på størrelse med det afrikanske kontinent.

Skader natur, sundhed og økonomi

Det værste affald for naturen er de syntetiske og svært nedbrydelige materialer som for eksempel plastik.

De små stykker plastik kan blive spist af havets fugle og fisk, og plastikken hober sig op i deres tarmsystem og kan være skyld i, at de dør. Desuden kan de miljøfarlige dele af plastikken hobe sig op i deres fedtvæv og dermed skade resten af fødekæden.

Store stykker affald som tabte og efterladte fiskegarn kan indfange pattedyr, fisk, fugle og andre større havdyr, så de sidder fast og dør.

Større mængder affald kan sprede kimen til sygdomme og invasive dyrearter (dyr med ødelæggende effekt på naturen). I meget store mængder kan affaldet helt dække og ødelægge dyre- og planteliv på havbunden.

Affald, som driver ind til kysterne og op på stranden er et økonomisk problem, for dem, der skal rense det op.

De gigantiske plastiksumpe i havene nedbrydes langsomt til mikroplast, som kan være til fare for både dyr og mennesker. Både i Stillehavet, Atlanterhavet og Det Indiske Ocean er der store områder med kolossale mængder af nedbrudt plast. Men vi har også plastik i de danske have.

Løsningen er en global plastik-omstilling

For at komme problemet til livs, er løsningen en global omstilling. Fordi plastikkens kredsløb er global, skal der en koordineret, global strategi til. Rapporten foreslår, at der etableres en dialog på tværs af værdi-­kæden for at skabe en global plastikprotokol.

The Global Plastics Protocol beskæftiger sig overordnet med spørgsmålet: Hvordan kan plastik produceres med så få tilsætningsstoffer som muligt og med hvilken økonomisk fordel? Protokollen sigter mod at sætte en global målsætning og nytænke plastik-design, materialer og økonomien i den globale plastikindustri.

Find rapporten The New Plastics Economy her:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf