Skifter job

Redaktionen

Mikael Bjerrum (46) udskiftede 1. juli posten som generalsekretær i FN-forbundet med direktørjobbet for Verdensfødevareprogrammet, WFPs, Nordiske Kontor i København.

Her skal han søge at udvide det nordiske kendskab til WFPs omfattende arbejde for at sikre fødevareforsyningen til millioner af udsatte fattige i Den 3. Verden. Et arbejde som de 5 nordiske lande støtter med penge og leverancer i størrelsesordenen 1 milliard kroner om året. Et af midlerne til at skærpe den nordiske profil er præsentations-hjemmesider på internettet på alle nordiske sprog med grundlæggende oplysninger om WFPs mangesidede virke.

Den sociolog-uddannede Mikael Bjerrum forener i sin baggrund den nordiske vinkel og erfaringer med fødevarespørgsmål. Han var informationschef i Foreningen Norden 1985-90 og u-landskonsulent i Landbrugsrådet 1994-96, før han kom til FN-forbundet som generalsekretær i en længere årrække (1996-2003). Indimellem blev der tid til en afstikker til Mellemamerika, hvor han med base i Nicaraguas hovedstad, Managua, var administrator for u-landsorganisationen Ibis´ projekter i regionen 1990-93.

Mikael Bjerrum har overtaget en direktørpost, der stod tom et halvt års tid efter at forgængeren, nordmanden Arnt Breivik, drog til det nordlige Irak for at lede WFPs maduddelingsprogram dér.