Stor dansk import fra lande med ringe vilkår for arbejderne

garments_factory_in_bangladesh
Mange arbejdere i 80 af de lande, som Danmark importerer fra, har ingen eller kun ringe mulighed for f.eks. at være medlem af en fagforening.
Foto: Fahad Faisal (CC BY-SA 3.0)
Laurits Holdt

Godt en femtedel – helt præcis 21,4 procent – af den danske import kommer fra lande, hvor arbejdernes rettigheder krænkes i systematisk omfang eller hvor de slet ikke har rettigheder. Det skriver centrum-venstre-tænketanken Cevea i en analyse, som blev offentliggjort tirsdag 6. november.

Ifølge analysen drejer det sig om 80 lande, hvor arbejdstagere ikke er frie til at danne eller tilslutte sig fagforeninger og har ikke ret til at strejke eller gennemføre kollektive overenskomstforhandlinger uden at frygte repressalier fra arbejdsgiver og/eller staten. 

Det drejer sig i høj grad om import af tøj, sko og tekstiler.

Et af landene er Kina. Importen herfra udgør 5,5 procent af den samlede danske import – og dermed en fjerdedel af den importen fra lande, hvor arbejdstagerne har ringe vilkår. 

Tænketanken holder tallene op mod Danmarks officielle strategi på handelsområdet, som bl.a. forpligter regeringen og udenrigsministeriet til et fremme rettighederne for arbejdetagere i andre lande gennem Danmarks handelsrelationer. 

De to står i skærende kontrast, hedder det i en omtale af analysen, skrevet af tænketankens kommunikationschef Kasper Fogh. Han skriver videre:

“I en tid med historisk stor international interesse for den danske arbejdsmarkedsmodel bør regeringen og Udenrigstjenesten styrke sit engagement for at fremme arbejdstagerrettigheder hos de samhandelspartnere, der systematisk krænker de grundlæggende rettigheder, som er en central byggesten i den danske arbejdsmarkedsmodel.”

Læs analysen på tænketanken Ceveas netsted.