Velkommen til generalforsamling i foreningen U-landsnyt.dk.

Forfatter billede

Kom og vær med, når vi fortæller om året, der gik og om planerne for U-landsnyt.dk i de kommende år.

U-landsnyt.dk har i det forløbne år gennemgået en markant udvikling med ansættelse af en deltids redaktionssekretær, som her i indeværende år er suppleret med en alternerende redaktionssekretær.

Det sker som led i professionaliseringen af nyhedstjenesten, der i 2013 kunne fejre 10 års jubilæum.

Og kom og hør journalist Lotte Dahlmann, der vil fortælle om udviklingen i de sociale medier og samspillet med de mere traditionelle medier, herunder f.eks. U-landsnyt.dk. 

Lotte Dahlmann, der er kommunikations-specialist, har i de senere år haft fokus på on-line medier og ved, hvad der rør sig ikke mindst i de sociale medier. 

Lottes oplæg indleder vores generalforsamling kl. 16:30, og efter ca. en halv time begynder så anden del af mødet.

 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 20. maj kl. 16.30 i VerdensKulturCentret, rum 305, Nørre Allé 7 (nær Sankt HansTorv) på Nørrebro i København

Man skal være medlem af foreningen for at deltage.

TILMELDING til mødet kan ske til redaktionsassistent Anna Stærbo – e-mail:[email protected]

Her kan indmeldelse i foreningen også ske. Årskontingent er 150 kr.

Der blev indkaldt til generalforsamlingen for små seks uger siden – som vedtægterne foreskriver – og indkaldelsen med dagsorden samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan ses på vores hjemmeside www.u-landsnyt.dk  under ”Om os”.

Til generalforsamlingen bydes på lidt at drikke og frugt, småkager m.m.

Bagefter er der mulighed for at spise i kantinen i VerdensKulturCentret.

Vel mødt.