Verden uden for USA øger militærudgifterne

Forfatter billede

De samlede militære udgifter i verden er faldende. Men det er især på grund af den amerikanske tilbagetrækning fra Irak og Afghanistan. Uden for Europa og USA bruger regeringerne flere penge på krudt og kugler.

Sidste år brugte verden sammenlagt 1747 milliarder dollars på militære udgifter – et svimlende beløb, der dækker blandt andet over våben, materiel, forskning, udvikling og ikke mindst de enkelte landes forsvarsstyrker og deres aktiviteter.

Men samlet set er der tale om en lille nedgang på 1,9 procent i forhold til, hvor mange penge der blev brugt på militærudgifter globalt i 2012.

Nedgangen skyldes især, at USA og dets allierede har trukket sine styrker ud af Irak og Afghanistan, viser en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstitut Sipri

Men hvis verdens største militærmagt – USA – tages ud af i regnestykket, er forsvarsudgifterne samlet set steget med 1,8 procent på verdensplan. Det er især fordi en række udviklingslande opruster militært.

Et af de lande, der har øget militærudgifterne markant, er Afghanistan, hvor militæret gradvist er blevet bygget op, så det var klar til at overtage ansvaret for sikkerheden efter de udenlandske styrkers exit, skriver Sipri i rapporten.

De afghanske militærudgifter er øget med 77 procent fra 2004 til 2013.

Stor stigning i afrikanske militærudgifter

I Afrika brugte landene i gennemsnit 8,3 procent flere penge på militæret i 2013 sammenlignet med året inden, skriver Sipri.

Over to tredjedele af de afrikanske lande, hvor oplysningerne foreligger, øgede de militære udgifter i løbet af 2013.

Algeriet nåede i 2013 op på at bruge over 10 milliarder dollars på militæret. Det er ifølge Sipri første gang, at et afrikansk land overstiger dette beløb i militære udgifter.

Sipri-rapporten forklarer det militære vokseværk med, at Algeriet dels ønsker at udvikle sig til en regional magtfaktor, dels har tradition for et stærkt militær – som skal sikre landets olierigdomme fra truslen mod blandt andet islamistiske grupper i nabolandet Mali.

Også i Angola spiller olierigdomme ind. Med en stigning på 36 procent i 2013 overhaler Angola Sydafrika som det land i det sydlige Afrika, der bruger flest penge på militæret.

Siden 2004 er de militære udgifter i Angola øget med 175 procent, altså tæt på en tredobling.

I alt har 23 lande fordoblet deres militære budgetter i perioden 2004-2013. Samtlige 23 lande ligger uden for Europa, Nordamerika og Oceanien (Australien, New Zealand, Ny Guinea og Stillehavs-staterne).