Vil internettet og sociale medier give freden en chance?

Forfatter billede

Af Lis Garval, U-landsnyt.dk

Kan internettet og sociale medier løse internationale konflikter? Vil de medvirke til at skabe grobund for fred? Få svaret på seminaret ”Give Peace a Chance”

Isabel Bramsen er forsigtig optimistisk. Den unge danske forsker, master i freds- og konfliktstudier og formand for bestyrelsen i RIKO (Rådet for International Konfliktløsning), citerer flere forskere for at mene, at internettet formentligt kan bruges til at løse internationale konflikter og den tidligere Islandske præsident Grimsson for at sige, at sociale medier har gjort traditionelle institutioner til et ”side show”.

Men hun lover ikke for meget, når hun fortæller om sine undersøgelser af tre forsøg på at løse internationale konflikter med nye medier.

De omfatter Avaaz, Kony2012 og Israel-Loves-Iran, og hendes konklusion er, at disse bevægelser ikke kan løse en konflikt direkte, men at de kan skabe nogle kulturelle forandringer og ændre folks måde at tænke om konflikten, hvilket har betydning for konfliktløsning.

Faktisk understreger hun, at internettet også kan bruges til voldelige formål, men at hun undersøger de ikke-voldelige at fremme denne brug.

Weekend seminar

Isabel Bramsen er en af flere spændende oplægsholdere på det weekendseminar, som Den Internationale Højskole (International People´s College) i Helsingør holder den 4-5 maj 2013.

Seminaret – ”Give Peace a Chance” – om konfliktløsning og fredsopbygning tager udgangspunkt i begyndelsen af det 21 århundrede med dets stadigt stigende antal konflikter og fredaftaler, hvoraf nogle lykkes, men flere synes at mislykkes.

Hvorfor? FN og andre har udarbejdet formler for fredsskabelse, fredsbevarelse og fredsopbygning, men er det de elektroniske medier, der skal til? Og hvad betyder den ny verdensorden i denne forbindelse?

På seminaret i Helsingør vil Isabel Bramsen belyse, hvordan nye medier rent faktisk kan skabe en reel forandring. Hun ser på, hvordan nye medier blev brugt i Det Arabiske Forår, og på hvordan de kan bruges i Israel-Palæstina konflikten.

Og hun foreslår at politisere konflikten, hvor målet er at udfordre status quo med ikke-voldelige midler.

Bl.a. vil hun fortælle om de nye telt-byer, en ikke-voldelig taktik, hvor pro-palæstinensiske aktivister besætter palæstinensisk land på Vestbredden inden Israel bygger bosættelser. Her bliver nye medier brugt til at skabe opmærksomhed om ikke-vold som ellers ofte bliver overset i traditionelle medier

Konfliktløsning og demokrati

Seminaret åbnes af den fremtrædende svenske forsker og professor ved Uppsala Universitet, dr. phil Peter Wallensteen, hvis internationalt berømmede ”lærebog” i konfliktløsning ”Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System” i 2012 udkom i sin tredje udgave. Emnet for hans oplæg er ”Peace Research Origins, Ambitions and Achievements”.

Muligvis kommer han også ind på UCDP – Uppsala Conflict Data Programme – som for 2010 registrerede færre konflikter rundt omkring verden, nemlig 30 væbnede konflikter i forhold til 2009, da tallet var 36. Det er også det laveste antal aktive konflikter siden 2003. Til gengæld blev der kun undertegnet to fredsaftaler, og selvom det er en mere end i 2009 er det under gennemsnittet for hele perioden efter Den Kolde Krig.

Dr. jur, ph.d. Vibeke Vindeløv, der er professor i konfliktmægling ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet, giver en introduktion til konfliktløsning. Hun vil fokusere på konfliktforståelse og blandt andet se på ikke kun demokratiets rolle, men demokratiet som begreb.

”The Role of United Nations in Peace Building nand Peace Keeping” er emnet for Erling Dessaus oplæg på seminaret. Han, der i dag er særlig rådgiver for FN’s Fredsuniversit i Costa Rica,og rådgiver for UNESCOs generaldirektør, har en mangeårig og fornem karrierere i FN-systamet bag sig. Han har således været UNDP-chef i Indien, Burma (Myanmar), Bangladesh, Somalia og Afghanistan.

Journalist Anders Jerichow, der er redaktør på Politiken og formand for dansk PEN, taler om konflikten i Mellemøsten – et område, han beskæftiger sig indgående med og har skrevet flere bøger om.

Thomas Mandrup, Ph.d og forsker ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi, sætter mulighederne for konfliktløsning og fredsopbygning ind i en global sammenhæng. Det gør han under titlen: “The Balance of Power after the Cold War and the New World Order”.
……….
Det fulde program for seminaret, der foregår på engelsk, kan findes i Kalenderen.

Tilmelding kan ske via www.ipc.dk , hvor man finder Short Courses/Peace & Conflict Seminar. Det er muligt at overnatte på IPC – International People´s College/ Den Internationale Højskole – men pladserne er begrænsede og tildeles efter først til mølle-princippet.