Afrikamand bliver økonomichef

Mikkel Hauschild


Foto: Britt Rehkopff
Forfatter billede

Som økonomi- og administrationschef bliver den 42-årige cand.merc. ansvarlig for SOS Børnebyernes budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Han får det overordnede ansvar for organisationens IT-systemer, knowledge management, den eksterne og interne service og skal tillige være personalechef.

Mikkel Hauschildt er cand.merc.(fil) fra Handelshøjskolen i København (CBS) og har desuden en master i ledelse og strategi fra IT-Universitetet i København. Han er på sjette år censor ved de korte videregående økonomiuddannelser, samt for professionsbacheloren i økonomi og IT.

Mikkel Hauschildt har mange års erfaring med internationalt hjælpearbejde. Fra 2013-2015 var han udstationeret som økonomidirektør med familien i Sierra Leone for Oxfam IBIS, hvor han var landedirektørens højre hånd.

Han var der således som fungerende landedirektør, da ebola-epidemien ramte det enormt fattige vestafrikanske land og blev involveret i arbejdet med informationskampagner om sygdommen, organiseringen af begravelsesteams og i at sikre de ansattes arbejdsforhold i en dramatisk og farlig situation. 

Om tiden i Sierra Leone

Den unge dansker var hjemme med sin familie og tog i forvejen tilbage til SIerra Leone, mens familien blev i Danmark.

I mellemtiden inden familien skulle møde ham i Sierra Leone, brød ebolaen ud, og de blev splittet ad. Imens udviklede situationen i Sierra Leone sig til totalt kaos.

Mikkel Hauschildt beskriver et fuldstændigt underbemidlet WHO, der stak hovedet i sandet og konstant var på bagkant. Den danske konsul forlod landet og til sidst var der kun Mikkel tilbage.

Ingen havde et beredskab og alle var bagud. Han stormede rundt og forsøgte at få styr på situationen. Ebola var han ikke bange for at blive smittet med. Det kræver direkte kontakt med syge patienter i den terminale fase.

Til gengæld var han bange for at få en hvilken som helst anden sygdom, der kunne tvinge ham til at søge lægehjælp og dermed komme i kontakt med de udbrudsramte ebolapatienter, der har høj smittefare.

Simpelt hen fordi han ville blive tvunget til at tage på hospitalet.

“Vi havde hele tiden en følelse af at være bagud. Man fik 10 senge, når man skulle bruge 100. Så fik man 100 senge, når man skulle bruge 1.000. Vi var bagud fra starten og det bed sig fast.” 

Sådan beskriver han i dag oplevelsen af at se en epidemi løbe løbsk fra første parket.

Også aktiv for Mellemfolkeligt Samvirke

Fra 2004 til 2007 var Mikkel Hauschildt i Tanzania som administrator og økonomisk rådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke /Action Aid.

Også her var han landedirektørens højre hånd og stedfortræder og havde ansvaret for kontorets drift og for økonomi-undervisning og projektevaluering hos partnerorganisationer.

Mikkel Hauschildt har derudover været admin. direktør i Finnbjoern Consult (nuværende Charity Guard), der leverer fundraising for NGO´er, økonomi- og administrationschef for Det Konservative Folkeparti og økonom i Nykredit Bank.

Privat er han gift og har to børn, bor i København, men er født og opvokset i Rønne på Bornholm.

SOS Børnebyerne arbejder i over 130 lande for at støtte familier og hjælpe udsatte børn – se http://www.sosbornebyerne.dk