Afrikanske lande er klar til det næste grønne eventyr

Et stort projekt med grøn brint er planlagt ved den namibiske havneby Lüderitz.
Foto: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images
Thomas Jazrawi

26. marts 2022

Vindmøller og solceller er afgørende for den grønne omstilling. For at komme helt i mål med at gøre økonomierne klimaneutrale i 2050 bliver det imidlertid nødvendigt med grøn brint, mener regeringer over hele verden.

Energikilden har den fordel, at den kan lagres, og så kan den omstille den tunge trafik fra skibe, fly og lastbiler, som ellers er vanskelig at gøre grøn. Konkurrencen om at komme godt fra land med grøn brint er allerede i fuld gang. I denne uge præsenterede de kinesiske myndigheder en strategi, der blandt andet stræber efter, at 50.000 biler skal køre på brint i 2025.

EU præsenterede en strategi for brint i 2020, og andre lande som Australien, Japan og Sydkorea har også luftet planer, der skal fremme udviklingen af grøn brint. I Danmark har sammenslutningen af brintproducenter, Brintbranchen, præsenteret en plan for en dansk satsning på teknologien, og peger på, at den kan gøre Danmark til et ”grønt Kuwait”.

Grøn brint og Power-to-X

Brint (hydrogen) er en gasart, der kan produceres ved at spalte vand i dets to bestanddele, ilt og brint. Det sker ved hjælp af en elektrolysecelle, der bruger elektricitet til spaltningen. Hvis spaltningen sker med vedvarende energi, kaldes det grøn brint. Den grønne brint kan i modsætning til sol- og vindenergi lagres eller omdannes til flydende brændstof. Denne teknologi kaldes Power-to-X (eller PtX).

Regeringen og Folketingets øvrige partier med undtagelse af Nye Borgerlige har foreløbigt indgået en aftale, der blandt andet lover investeringer i produktion af brint samt den nødvendige infrastruktur.

Stort potentiale i Afrika

I Afrika er der mange timers sol, der kan blive til energi og dermed lagres eller omdannes til brændstof via grøn brint. Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi har i en analyse konkluderet, at der er et stort potentiale for at eksportere grøn brint i Afrika, men der er behov for investeringer, vidensdeling og udbygning af infrastruktur, hvis potentialet skal indfries.

EU har forventninger om at samarbejde med Nordafrika for på sigt at kunne importere store mængder af grøn brint. Tyskland har ligeledes rettet øjnene mod samarbejder i Afrika for udvikling af den grønne energikilde. Og det går stærkt.

Sidste år præsenterede Tyskland det såkaldte H2ATLAS-AFRICA, der viser potentialet for grøn brint i Syd- og Vestafrika. I slutningen af sidste år åbnede tyskerne et kontor i den nigerianske hovedstad Abuja, der skal fremme samarbejdet om den grønne teknologi mellem de to lande. En hensigtserklæring mellem Nigers regering og det tyske selskab Emerging Energi Corporation, der skal føre til projekter med grøn brint i det vestafrikanske land, blev underskrevet i februar. Tyskerne har også lovet en investering på 45 millioner dollars til projekter om den grønne teknologi i Sydafrika.

Store planer i namibisk havneby

Tyskland har også lovet 40 millioner euro til fremme af teknologien i Namibia, og det landet i det sydlige Afrika, der er tidligere tysk koloni, er langt fremme med planerne om grøn brint. Et stort projekt er i støbeskeen ved Lüderitz i den sydlige del af landet ved Atlanterhavskysten. Havnebyen har tidligere oplevet økonomisk fremgang med fiskeri og diamanthandel, men i dag er arbejdsløsheden på 55 procent. Byen borgmester håber, at grøn brint kan blive “den tredje revolution for Lüderitz” i form af et eksporteventyr. Det skriver BBC.

Landet har store ørkenregioner, hvor der er masser af soltimer til solcelleparker, og vindforholdene langs kysten er gode til vindmøller. Det er netop de forhold, der gør, at Tyskland mener, at Namibia kan producere brint til “den mest konkurrencedygtige pris i verden”.

“Det globale kapløb om de bedste teknologier og om de bedste placeringer for brintproduktion er allerede i gang. Vi mener, at Namibia har glimrende muligheder i denne konkurrence,” udtalte den daværende tyske forskningsminister, Anja Karliczek, da samarbejdet blev præsenteret sidste år.

Namibia regner med at basere projektet på afsaltet vand – en proces, der ligeledes skal finde sted ved hjælp af vedvarende energi. Forventningen er, at produktionen af grøn brint kan begynde i 2026, og at der kan produceres 300.000 tons årligt. Den namibiske regering har bedt det tyske selskab Hyphen Hydrogen Energy om at komme med et bud på projektet.

Selskabets direktør har sagt, at der skal installeres kapacitet til vedvarende energi på to gigawatt i den første fase af projektet. Det svarer til en tredjedel af hele Danmarks vindkapacitet, der altså er seks gigawatt. De samlede investeringer i projektet løber op i 9,4 milliarder dollars, hvilket er meget tæt på at være lige så meget som Namibias bruttonationalprodukt.

Det er altså svimlende summer, der skal til, for at den grønne drøm bliver til virkelighed. Men i Namibia tror man på det. Der er oprettet et nationalt råd for grøn brint, og det sydafrikanske land har i sin klimaplan til FN under Paris-aftalen lovet, at det vil skære de klimaskadelige udledninger med 91 procent, hvis det får klimastøtte til indsatsen. En stor del af reduktionerne fra transport skal ifølge planen ske ved at udskifte diesel med brint.