Afstemning om løsrivelse udsat på stillehavsø

bougainville_kort
Laurits Holdt

5. marts 2019

En folkeafstemning blandt befolkningen på øen Bougainville om uafhængighed fra Papua Ny Guinea er blevet udskudt i fire måneder til 12. oktober 2019. Den oprindelige dato for afstemningen, 15. juni, er ikke realistisk, lyder det fra den forhenværende irske premierminister Bertie Ahern, der er formand for en kommission, der står for folkeafstemningen.

Det skriver avisen Papua New Guinea Post Courier.

Muligheden for at afstemningen ville blive udskudt har været luftet flere gange siden nytår. Og der var også enighed om det blandt repræsentanterne fra landets regering og øens selvstyre. Der er således ikke umiddelbart udsigt til at beslutningen vil rokke ved fredsaftalen mellem regeringen og selvstændighedsbevægelsen på øen.

Ifølge fredsaftalen skal uafhængighedsafstemningen holdes inden juni 2020.

Mere selvstyre eller uafhængighed

I oktober 2018 blev parterne enige om, hvad der skal stå på stemmesedlen. Resultatet blev:

Do you agree for Bougainville to have: (1) Greater Autonomy (2) Independence

En af de store forhindringer for afstemningen er, at selvstyret på Bougainville ikke har de fornødne økonomiske midler til at gennemføre afstemningen. Det fik i februar øens kirkeråd til at lancere en indsamling af penge, som skal gå til at dække udgifterne i forbindelse med afstemningen.

Manglen på penge skyldes blandt andet, at centralregeringen angivelig skylder Bougainville millioner af kina, som landets valuta hedder, der skulle have været udbetalt som led i fredsaftalen fra 2001. Ifølge Papua New Guinea Post Courier er aftalen, at kommissionen skal have 54 millioner kina, hvilket svarer til 105 millioner kroner.

Efter aftalen om at udskyde afstemningen er der dog kommet skub i udbetalingen fra hovedstaden Port Moresby. Ifølge avisen meddelte premierminister Peter O’Neill, at regeringen har udbetalt 10 millioner kina og at yderligere 10 millioner kommer senere i marts. Desuden vil der bliver udbetalt en tredje portion på 10 millioner senere på året. Tilsammen svarer det til omtrent 30 millioner kroner.

Australien, New Zealand og Japan har har desuden doneret midler til kommissionens arbejde.

Mens økonomien er den største udfordring for afstemningen, så har der også været problemer med at få registreret vælgerne – både dem der bor på øen og andre steder.

Risiko for ny borgerkrig

Det australske analysefirma Foreign Brief skriver, at et uafhængigt Bougainville kan blive en gevinst for Kina, der i de senere år har øget sin militære og økonomiske tilstedeværelse i Stillehavsområdet. Østaten vil have brug for udviklingsbistand og Kina er kendt for at træde til med store investeringer og infrastruktur-udvikling uden at stille spørgsmål om menneskerettigheder og naturbevarelse.

Fra et andet analysefirma, Fitch Solutions, vurderes det, at vælgerne på Bougainville sandsynligvis vil stemme for uafhængighed. Men afstemningen er ikke bindende for regeringen i Port Moresby, hvor det politiske establishment i overvejende grad er imod at give slip på øen og dens kobbermine.

Hvis resultatet af afstemningen i oktober bliver et ja til selvstændighed som så bliver afvist af regeringen og parlamentet i Port Moresby, så er der risiko for at den væbnede konflikt bryder ud igen, vurderer Fitch Solutions.

Tidligere tysk koloni

Papua Ny Guinea ligger nord for Australien og Bougainville ligger i den østligste ende af landet.

Øen er den nordligste ø i øgruppen Solomonøerne. Resten af øgruppen udgør den selvstændige stat af samme navn.

Øen blev en del af det tyske kolonirige i 1899 og to år senere blev den indlemmet i Tysk Ny Guinea. I Første verdenskrig blev de tyske kolonier i stillehavet erobret af Australien og vedblev med at være under australsk kontrol indtil 1975.

Republikken Nordsolomon

Under processen, der førte til et uafhængigt Papua Ny Guinea forsøgte Bougainville at løsrive sig under navnet Republikken Nordsolomon, hvilket dog ikke blev anerkendt af et eneste af FN’s medlemmer. Centralregeringen sendt politistyrker til øen for at få selvstændighedsbevægelsen til at rette ind men senere blev parterne enige om, at øen ville få en vis grad af selvstyre.

Uafhængighedstrangen forsvandt dog ikke og i 1988 udbrød der borgerkrig. Krigen varede til 1998 og kostede omkring 15.000 mennesker livet. I 2001 blev der indgået en endelig fredsaftale, hvori det bl.a. blev aftalt, at befolkningen skal stemme om uafhængighed seneste i 2020.

Bougainville har en af verdens største kobberreserver og en af de helt store konfliktpunkter var kobberminen Panguna, der i årevis var Papua Ny Guineas største indtægtkilde.

Minen blev drevet af private selskaber og regeringen fik 20 procent af overskuddet. Men Bougainville fik kun små dryp af indtægterne mens de kunne se miljøkonsekvenserne fra minedriften i form af vandforurening, fødselsdefekter på børn i området og udtynding i biodiversiteten.