Bangladesh: Tekstilindustri tærer gevaldigt på knappe vandressourcer

Thomas Jazrawi_2

25. marts 2015

DHAKA: Floderne i Sawar skifter farve alt efter, hvilket parti T-shirts, der bliver behandlet på de nærliggende tekstilfabrikker.

Det siger beboerne i den industri-tunge forstad til hovedstaden Dhaka, skriver New York Times.

Der har været meget fokus på arbejderforhold i tekstilindustrien siden den store fabriksbygning Rana Plaza styrtede sammen, og efterlod over 1100 dræbte og flere tusinder sårede.

Den massive forurening, som industrien forårsager har endnu ikke fået samme opmærksomhed.

“Tekstilproduktionen presser miljøet. Naturlige ressourcer er knappe i Bangladesh”, sagde Mogens Jensen ved en konference i Dhaka torsdag.

“Det er helt afgørende at sikre en bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer, for ellers vil de kommende generationer betale en høj pris”, tilføjede den danske handels- og udviklingsminister.

Mogens Jensen ankommer til Sawar, Foto: Thomas Jazrawi

300 liter vand til et kg. tekstil

Bangladesh har allerede et problem med at levere rent drikkevand til alle indbyggerne.

Hovedstaden Dhaka er en af verdens hurtigst voksende byer, og den har rigtigt svært ved at dække det stigende behov for rent vand.

Tesktilindustrien bruger i gennemsnit 300 liter vand pr. kg. tekstil, der produceres.

Det globale gennemsnit er 100 liter pr. kg.

Fabrikkerne tærer på grundvandet, og det betyder, at der bruges af meget knappe ressourcer.

Flere bragte emnet på banen ved konferencen i Dhaka. De fleste er enige om, at der trods alt har været fremskridt med bygningssikkerhed og arbejdsforhold, men mange efterlyste også handling  i forhold til miljøproblemerne.

“Vi har snakket om bygningssikkerhed og arbejdsforhold, men vi har ikke snakket om vand. Hvis ikke vi taler om problemer med vand, er alle vores bestræbelser omkring bygningssikkerhed spildt”, siger Robert Hubert, regional direktør for H&M i Bangladesh og Pakistan.

Krav om splidevandsanlæg omgås

Det er lovpligtigt for tekstilvirksomheder at have et spildevandsanlæg tilknyttet fabrikken, men mange ser stort på det.

USAID har undersøgt tekstilfabrikker i distriktet Gazipur tæt på hovedstaden, og her var der meget få fabrikker, der har tilknyttet anlæg til behandling af det urene vand. Ved mange af de fabrikker, som havde tilknyttet et anlæg, var det ikke i funktion.

Det vurderes i rapporten, at 30 milliarder liter ubehandlet vand fra fabrikkerne årligt ryger direkte ud i byernes floder.

Det koster mellem 100.000 til 290.000 amerikanske dollars (omkring 680.000 til 1 million danske kroner) at anlægge et spildevandsanlæg, og det har mange af de små fabrikker ikke råd til, skriver USAID i rapporten.

Samtidigt er der ikke det store incitament til at spare på vandet, da de fleste fabrikker bruger gratis grundvand.

Læs undersøgelsen her:

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ857.pdf

Det har store konsekvenser for Bangladesh’ mange fattige, der er afhængige af tilgængeligt vand i en nogenlunde kvalitet.

Det betyder, også at fiskeriet og landbruget påvirkes.

Tekstilindustrien har et mål om at fordoble eksporten i 2021, men det kræver en løsning på det massive slid på miljøet, som branchen forårsager.

Ringe vandkvalitet koster 4-5 sygedage om måneden

Den ringe kvalitet af drikkevandet er et stort sundhedsproblem i Bangladesh. Forurening af arsenik i grundvandet – som kan forekomme naturligt – er af WHO blevet kaldt den største forgiftning af en befolkning i historien.

70% af sygdommene i Bangladesh skyldes den elendige kvalitet af vandet.

Det betyder samtidigt mange sygedage i den heftigt voksende industri.

“Vandbårne sygdomme koster i gennemsnit 4-5 sygedage om måneden”, fortæller Jesper Ellegård, direktør ved PureH20.

Han understreger, at det er tallene for Auko-Tex, men anslår, at det sandsynligvis er et retvisende billede af hele branchen.

Tekstilfabrikken Auko-Tex i Sawar, Foto: Thomas Jazrawi

Jesper Ellegård er direktør ved virksomheden PureH20, der arbejder med at omdanne spildevand til rent drikkevand. Den danske virksomhed samarbejder i Bangladesh med Bestseller og Auko-Tex, en tekstilfabrik i Sawar, som Mogens Jensen lagde vejen forbi i løbet af det nylige besøg i Bangladesh.

PureH20 støttes af Danida Business Project Development programmet. Det er meningen, at spildevandet skal omdannes til rent drikkevand til de ansatte.

Målsætningen med projektet ved Auko-Tex er at reducere det månedlige antal sygedage til 3-4.