Kritik får Udenrigsministeriet til at udskyde planlagt neddrosling af bistand til Bangladesh

udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København.
Foto: Udenrigsministeriet/Jørgen Skytte
Laurits Holdt

15. august 2023

”Om igen.” Sådan lød det fra Udviklingspolitisk Råd, da Rådet i juni sidste år blev forelagt en 5-årig plan for udfasning af det danske bistandssamarbejde med Bangladesh, der i mere end 50 år har været blandt de største modtagere af dansk udviklingsbistand.

Planen kom, fordi den daværende socialdemokratiske regering i 2021 besluttede, at samarbejdet med Bangladesh skal gå fra at være et såkaldt udvidet partnerskab (det hed tidligere prioritetslande) til et målrettet partnerskab med fokus på klima, handel og myndighedssamarbejde. Planen lagde op til, at ændringen skulle træde i kraft i 2027, og den satte 250 millioner kroner af til udfasningen.

Men Rådet kunne i 2022 ikke anbefale ministeren at godkende planen. Allerhelst så Rådet, at samarbejdet med Bangladesh blev fastholdt på sit nuværende niveau, fordi Bangladesh står over for så store og mangeartede udfordringer i form af klimaforandringer, fattigdom, ulighed og omkring en million flygtninge fra Myanmar. Hvis ikke det var muligt, anbefalede Rådet, at der blev sat flere penge og mere tid af til at udfase de mange forskellige danskstøttede aktiviteter.

Og dét råd er taget til følge. På sit møde i juni i år blev Rådet forelagt en ny plan for udfasningen, der nu strækkes frem til udgangen af 2028 og får en øget bevilling på nu i alt 300 millioner kroner. Samtidig understregede repræsentanter for Udenrigsministeriet, at Danmark bevarer sin ambassade i Dhaka efter 2028, og at Danmark også vil fortsætte sin støtte til klimarelaterede aktiviteter i Bangladesh.

Hvad har Danmark gang i i Rwanda?

Den nye udvikling i det danske samarbejde med Bangladesh er beskrevet i det officielle referat fra rådsmødet den 22. juni, der netop er offentliggjort. Her fremgår det også, at Udviklingspolitisk Råd har bedt Udenrigsministeriet om en redegørelse for dansk bistand til Rwanda, som der i et par år har hersket stor usikkerhed om.

Rwanda blev under store fanfarer præsenteret som nyt dansk modtagerland i forbindelse med den socialdemokratiske regerings planer om at sende asylmodtagere fra Danmark til Rwanda. Men de danske planer i Rwanda har aldrig været forelagt Udviklingspolitisk Råd, og de er heller ikke fremgået af de seneste par års finanslove. I december 2022 kunne Globalnyt fortælle, at Udenrigsministeriet i al stilfærdighed havde sendt to medarbejdere til Rwanda for at åbne det projektkontor, der skal indlede det danske bistandsprogram, der er en del af aftalen med Rwanda.

På et tidligere møde bad Rådet om en oversigt over de aktiviteter, Danmark støtter i Rwanda, og den oversigt blev de præsenteret for på junimødet. Oversigten er i øvrigt ikke offentliggjort – modsat andre bilag fra rådets møder.

På baggrund af orienteringen fandt Rådet det vigtigt at gøre opmærksom på, ”om et udvidet udviklingssamarbejde med Rwanda stemmer overens med Danmarks udviklingspolitiske strategi, der hviler på et fundament af menneskerettigheder og demokrati’.”