Gå til hovedindhold

Mobile menu

Serie om DMDP partnerskaber II:
Care og Chr. Hansen sammen i satsning for det kenyanske landbrug

Et partnerskab mellem Care Danmark og virksomheden Chr. Hansen A/S arbejder for en introduktion af det biologiske plantebeskyttelsesmiddel Nemix C på det kenyanske landbrugsmarked. Formålet er, i samarbejde med kenyanske aktører, at skabe et mere produktivt og bæredygtigt landbrug, et renere miljø, lokal økonomisk vækst og bedre vilkår for især småbønder. Projektet, der er finansieret af DMDP, er endnu et eksempel på, hvordan man med nye forretningsmodeller, der "afstemmer kommercielle og sociale interesser", parallelt vil skabe udvikling i Syd og eksport for Danmark. 

CC BY Cecilia Schubert

"Dette her er hverken en simpel kapitalinvestering eller filantropi for os" siger Annemarie Meisling, Sustainability Director hos Chr. Hansen, der er projektets Business Partner.

"Der er tale om et virkeligt partnerskab, hvor vi kan byde ind med innovativ teknologi til gunst for udviklingsdagsorden, hvor FN verdensmål og kommercielle visioner kan gå hånd-i-hånd" tilføjer hun. Projektets Non-business partner, Care Danmark, som styrker betingelserne for små landmænd, har taget anførertrøjen på i projektet, der løber over de næste 5 år.

Her siger programkoordinator Morten Fauerby Thomsen, at "der er et kæmpe behov for biologisk plantebeskyttelse, så vi kan skabe en mere bæredygtig landbrugsproduktion og styrke fødevaresikkerheden, specielt i forhold til fattige småbønder. Men der er også barriere. Dem skal vi være med til at fjerne til fordel for de små landmænd."

Et svært marked i Kenya

I modsætning til den veletablerede position som Chr. Hansen har på markeder i Sydamerika, har Chr. Hansen, som patenthaver på det biologiske plantebeskyttelsesmiddel Nemix C (se den tekniske uddybning i Faktaboksen), ikke set Kenya som et særligt attraktivt marked. "Kenya er faktisk ikke et marked, hvor vi har en særlig stor kommerciel interesse. Vi var sikkert ikke gået ind i det. Det er slet ikke en nem investering for os. Det koster os blod, sved og tårer. Men vi gøre det fordi vi arbejder for bæredygtigheden for små landmænd" siger Meisling.

Men hvis man vil styrke den udviklingsmæssige og den kommercielle bæredygtighed ved brug af biologisk plantemiddel, er man nødt til at skabe et efterspørgsel hos forbrugerne for Nemix C.

Det betyder, at man skal udbrede kendskabet til produktet og demonstrere konkret hvad det er, at man får ud af Nemix C. "Hvis Nemix C skal forbedre vilkårene for små landmænd, skal vi sørge for, at landmanden skal kunne se afkastet. Vores målsætning er at påvise, at afkastfaktoren på investeringen er 2" siger Fauerby.

Efterspørgsel på Nemix C er en forudsætningen for bæredygtighed

For at forstå vilkårene for projektet, er den først aktivitet at lave en kortlægning af markedet, hvor man ser på det markedets størrelse, nuværende forbrugsvaner, produkternes tilgængelighed og pris, konkurrenterne og distributørerne.

Denne undersøgelse, som er igangværende i skrivende stund og som laves i samarbejde med kenyanske konsulenter, forventes klar i slutning af marts. "Her skal vi også lave en konsekvensanalyse, hvor man ser på effekten på arbejdsvilkårene i værdikæden hos udvalgte producenter ved at introducere Nemix C" siger Fauerby. Begge aspekter er vigtige forudsætninger for projektets overordnede design.

Til udbredelsen af kendskabet til produktet, er det også vigtigt, at Landbrugsministeriet inddrages i projektet.  Her vil de såkaldte agricultural extension officers udbrede resultater fra forskningen og fra konkrete markforsøg med produktet til landbruget, hvis det kan vises, at produktet kan bidrag positivt til udvikling af den kenyanske landbrugssektor.

Care bygger kooperativer for små landmænd

Care Danmark har stor erfaring med opbygning af kooperativer i blandt små landmænd, hvorfor dette er en af Care Danmarks primære roller i projektet. ”Care kan organisere bønderne og hjælpe med at linke dem til de større producenter og serviceydelser, der kan forbedre deres vilkår” forklarer Fauerby. Som også den danske historiske erfaring viser, er kooperativer en effektiv måde til kollektivt at afsætte afgrøder fra producenterne til forarbejdning og giver en voldsomt forbedret forhandlingsposition til små landmænd.

”Småbønderne kan opnå bedre priser, adgang til viden og teknisk vejledning samt træning i forretningsfærdigheder” fortæller Fauerby. Kooperativerne kan også give bedre adgang til kredit hos bankerne og hjælpe til mere effektivt at kunne stille krav overfor lokale myndigheder. Med andre ord, kooperativer kan forbedre forholdene for folk der lever og arbejder i landbruget fra et tidligt punkt i værdikæden. Samtidig er kooperativerne det miljø, hvori efterspørgselen for Nemix C kan skabes.

Blomster i stordrift

I forhold til de større kommercielle producenter, for eksempel blomsterproducenterne, er den generelle målsætning i følge Fauerby, at man vil skabe et befordrende miljø for biologisk plantebeskyttelse generelt. På baggrund af en grundig forståelse for lokale forhold, vil projektet oplyse bredt om biologisk plantebeskyttelse.

Dermed kan projektet være med til at styrke bæredygtighedsdagsorden i Kenya. Da en stor andel af blomsterne eksporteres, indgår bl.a. europæiske forbrugere her i den samlede business case for storproducenterne. Dette styrker afsætningspotentialet for Nemix C og styrker dermed også den miljøvenlig produktion, i følge Fauerby.

Skal godkendes af kenyanske myndigheder

Nemix C er ikke godkendt endnu af den relevante kenyanske myndighed, Pest Control Products Board (PCPB), hvilket er et krav for at kunne markedsføre produktet i Kenya. Godkendelsen, som kan tage fra 1 til 3 år, sker afgrøde for afgrøde, og her satser projektet på majs, sorghum, sukker og blomster.

Godkendelsen er betinget af, at DMDP projektet gennemfører markafprøvninger på hver enkelt afgrøde for at sikre at Nemix C lever op til beskrivelsen og ikke skaber uhensigtsmæssige bivirkninger. For at muliggør markafprøvningerne, skaber DMDP projektet et tæt samarbejde med kenyanske forskningsplatforme, som stadig er under identifikation.

Platformene kan også selv have en interesse i at opbygge selvstændig kapacitet til at foretage markafprøvninger på midler til biologisk plantebeskyttelse i fremtiden.

At løfte i flok

På denne måde etableres et projekt med flere forskelligartede interessenter, dels danske, dels kenyanske, dels virksomheder, dels forskningen, dels civilsamfundet, der alle er interesseret i at gøre biologisk plantebeskyttelse bredt tilgængeligt på det kenyanske marked.

Og det er netop denne sammenfletning af aktører som DMDP midlerne, der finansierer 75 procent af projektaktiviteterne, har muliggjort.
Når udfordringer om marked, myndighederne og efterspørgsel bliver håndteret kollektivt indenfor rammerne af et samlet DMDP projekt, bliver mulighederne helt anderledes.

Her har kombinationen af Care Danmark og Chr. Hansen været afgørende, fortæller Meisling: "Det er en del af vores bæredygtighedsstrategi Nature's No.1, at vi gerne vil udbrede biologisk plantebeskyttelse globalt.

Care er en oplagt partner for os fordi de har en helt unik adgang og viden om hvordan det fungere ude hos bønderne. Her står Chr. Hansen overfor en anden fokusgruppe, som vi ikke ville kunne få adgang til uden Care. På denne måde kan vi sørge for, at vi kommer ud nogle steder, som vi ellers ikke ville være kommet".

"Vi bliver ikke kastet over i armene på erhvervslivet"

Men Care opfatter ikke kun sin rolle som på Chr. Hansens vegne at være spydspids på det kenyanske marked. "Vi går med to hatte, og det er vi bevidste om." siger Fauerby.

"Dels er vi med til at skabe nye, inklusive vækstmuligheder men vi skal også være vagthund. Det kan være svært at have begge hatte på samtidig, men det skal vi kunne" fortsætter han.  "Lige fra starten har der været et fint sammenfald mellem os så nu ser vi om vi kan knække koden sammen. Men det er vores mandat at sørge for, at man ikke gør skade" siger Fauerby.

Og det er netop partnerskabsmodellen, der har vist sig at være attraktiv for virksomhederne. "Det er ligeså meget virksomhederne der banker på vores dør, de er meget positive og de vil gerne påtage sig ansvar, så det synes vi jo kun er godt" siger Fauerby.

Men på spørgsmålet om hvad partnerskaberne kan føre med sig, svarer Fauerby "Vi ved godt at pengene er oppe i luften i øjeblikket, men man skal huske, at virksomhederne og markedskræfterne ikke kan løse alle problemerne. Der er stadig mange områder, hvor sådan nogle som os kan noget helt særligt. Så jeg ser ikke, at vi bliver skubbet over i armene på erhvervslivet."

Partnerskabernes konsekvenserne for NGO'erne i fremtiden er angiveligt svært at sige noget om lige nu. I følge Fauerby er det vigtigt at se hvordan de projekter, som netop er skudt i gang, udmønter sig.  "Der er meget positiv energi og en masse ambitiøse udmeldinger lige nu, men lad os se hvordan det ser ud om 5 år, om projekterne kan leve op til deres egne mål eller om vi har et problem. Udfaldet vil også have betydning for NGO'ernes selvopfattelse." afslutter han.
 

Faktaboks for Care - Chr. Hansen projektet:

Non-business partner: Care

Business Partner: Chr. Hansen A/S

Andre samarbejdspartnere: Konkrete aktører under identifikation indenfor kategorierne forskningsplatforme, små landmænd, kommerciel stordrift og kenyanske virksomheder.

Budget: Danida - MDKK6,6. Chr. Hansen - MDKK2,2.

Tidsramme: 5 år

Tekniske uddybning: Det biologiske plantebeskyttelsesmiddel Nemix C bruger naturligt forekommende bakterier til at skabe to primære effekter. For det første, det beskytter landmandens afgrøder mod angreb fra skadedyr og ved at styrke rodnettet på en måde der ikke er skadeligt for vandmiljøet eller for de arbejdere der skal applicere Nemix C. For det andet, Nemix C hjælper afgrøden med at optage næring og, på dette punkt, er Nemix C særligt velegnet til de ofte ret hårde naturlige forhold der kan forekomme i Kenya. Begge effekter af Nemix C kan betyde, at landmanden får et udbytte af jorden som er større og af bedre kvalitet end hvis Nemix C ikke bruges.