Danmark støtter FNs program mod pirateri med 2 millioner

Forfatter billede

Danmark har bevilget 2 milloner kr. til FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, til arbejdet mod pirateri i Seychellerne. Projektets mål er at støtte Seychellernes retsforfølgning af mistænkte somaliske pirater, oplyser Udenrigsministeriets hjemmeside onsdag. Retsforfølgning af pirater er et centralt element i indsatsen mod pirateri ud for Somalias kyst. Fra dansk side arbejdes der bl.a. i kraft af formandskabet for den juridiske arbejdsgruppe under Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Pirateri ud for Somalia på at sikre retsforfølgning af pirater. UNODC yder målrettet støtte og kapacitetsopbygning til de lande i regionen, der retsforfølger pirater. Projekterne har søger at gøre de pågældende lande i stand til at retsforfølge mistænkte pirater i overensstemmelse med retsstatsprincipperne.