Danmark vil støtte civilsamfunds – orgnisationer i Honduras

Forfatter billede

Danmark er i gang med en omprogrammering af bistanden til Honduras til fordel for civilsamfundet, slår udviklingsminister Ulla Tørnæs fast i et svar til Enhedslistens Frank Aaen.

Frank Aaen havde bedt ministeren om at gøre rede for den danske indsats i det kriseramte mellemamerikanske land:

”Vil ministeren, i lyset af den alvorlige situation i Honduras, gøre en særlig indsats for, at den sparede støtte til ombudsmanden, der støtter kuppet, hurtigst muligt kan anvendes til menneskerettighedsarbejde og civilsamfundsorganisationer (eksempelvis Komiteen for familier til indsatte og forsvundne (COFADEH), anti-torturcentret (CPTRT) eller udsendelse af menneskerettighedsobservatører)?”

Udviklingsministeren svarer:

”Den suspenderede danske støtte til ombudsmandsinstitutionen i Honduras er under omprogrammering til fordel for honduranske civilsamfundsorganisationer, der arbejder med at sikre, at respekten for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper overholdes. Dette sker i samarbejde med andre bistandsdonorer, der er til stede i Honduras. I den forbindelse er der kontakt til en gruppering af honduranske NGOer, der omfatter COFADEH og CPTRT. Denne gruppering arbejder med projektideer inden for menneskerettigheds- og demokratiområdet.”