Dansk-chilensk kultursamarbejde med Kronprinsparret i spidsen

Forfatter billede

Danske og chilenske digtere mødes til workshop i Pablo Nerudas hus, når Kronprinsparret besøger Chile i marts – og deltager i otte kulturarrangementer.

Med afsæt i Kronprinsparrets officielle besøg i Chile iværksætter danske og chilenske kulturinstitutioner og kunstnere et kultursamarbejde, der skal folde sig ud over de næste år.

Der er fokus på lærende partnerskaber og udveksling begge veje mellem kunstnere og kulturinstitutioner. Kronprinsparret rejser til Chile 10.-15. marts 2013 og deltager under det officielle besøg i otte kulturarrangementer.

Kultursamarbejdets indhold
Kulturstyrelsens og Den danske Ambassades kulturafdeling i Santiago faciliterer samarbejde mellem chilenske og danske partnere.

Et af områderne er lyrik, hvor danske og chilenske lyrikere holder workshop i Pablo Nerudas hus i Isla Negra om oversættelse af lyrik og et samarbejde omkring udgivelse af en dansk-chilensk lyrikantologi. Projektet videreføres med forventet genbesøg i Danmark af de chilenske lyrikere i 2014. Udgivelse af antologi påregnes i 2014. Projektet er finansieret af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Derudover præsenteres følgende samarbejder:

Museumssamarbejde
Det officielle besøg anvendes til at styrke og udvikle professionel kulturudveksling på museumsområdet. Initiativet forankrer og udvikler samarbejde og videndeling mellem chilenske og danske museer. Konkret indgås en udvekslingsaftale for 10 museumsansatte, der afholdes masterclasses og workshop, ligesom der udgives en spansk udgave af ‘Dialogbaseret undervisning – Kunstmuseet som læringsrum’.

Billedkunst
Besøget anvendes til at etablere et tæt samarbejde mellem den danske og den chilenske billedkunstkunstscene og kunstinstitutioner. Konkret viser Det Nationale Museum for Kunst i Santiago en stor Asger Jorn-udstilling i samarbejde med Museum Jorn, Silkeborg. Der arrangeres endvidere en eksklusiv kulturmiddag for gallarister, samlere og billedkunstnere med henblik på at skabe netværk og interesse for den danske kunstscene.

Børnelitteratur
Besøget anvendes til at sætte særlig fokus på dansk børnelitteratur og understøtte den positive udvikling af chilenske forlags udgivelse af dansk børnelitteratur.
Det chilenske forlag LOM (www.lom.cl), som allerede har udgivet 4 titler børnebøger i 2009, udgiver tre titler af Dansklærerforeningens Forlags børnebøger.

Kulturerhverv – arkitektur og design
Besøget anvendes til at sætte fokus på danske kulturerhverv, særligt styrkepositioner indenfor arkitektur og design.

Kulturstyrelsen har i et samarbejde med Danske Ark og Danmarks Ambassade taget initiativ til et særligt fokus på danske arkitekturvirksomheders muligheder for at komme ind på det chilenske marked.

Under den officielle erhvervsfrokost bliver frokostborde udsmykket med Rosan Boschs samtalestykker. Rosan Bosch Studio er en tværfaglig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur. Og i forbindelse med besøget i Chile har Kulturstyrelsen indledt et nyt samarbejde mellem Designskolen Kolding og den hollandsk-fødte Rosan Bosch med henblik på nyskabelse af flere samtalestykker.

Dertil kommer samarbejde omkring folkeoplysning, demokrati og menneskerettigheder.

Baggrund for kultursamarbejdet
Kulturarrangementer, der iværksættes under det officielle besøg, følger Det Internationale Kulturpanels metodiske afsæt for Danmarks internationale kulturudveksling. Det vil sige, at udgangspunktet for valget af de planlagte kultur- og kunstaktiviteter er høj kunstnerisk kvalitet samt dansk og chilensk interesse for samarbejde og netværksudbygning.

Kulturstyrelsen har foretaget en grundig research i Danmark blandt de kulturfaglige aktører i Danmark om relevansen af at benytte besøget i Chile som afsæt for at knytte forbindelser til det professionelle kulturmiljø i Chile. Ligeledes har Den danske Ambassade i Santiago foretaget en grundig research blandt chilenske institutioner. En række chilenske institutioner har på den baggrund været på besøg i Danmark med henblik på at afsøge mulighederne for samarbejde.