Dansk-støttet center hjælper torturofre i Tunesien

Laurits Holdt

DIGNITY (tidl. RCT) har sammen med lokale partnere åbnet et rehabiliteringscenter for torturofre i Tunesien. Centret er henvendt til både tunesere og libyere, der er blvet tortureret før, under og efter revolutionerne i de to nabolande.


DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har sammen med lokale partnere taget de første vigtige skridt i opbygningen af et nationalt rehabiliteringstilbud i Tunesien. Det skriver organisationen på sin hjemmeside fredag.

DIGNITY har som de første i Tunesien åbnet for rehabilitering af almindelige borgere i Tunesien. Klienterne, i den nyåbnede lille klinik i et roligt område af Tunis, er mennesker, som er blevet tortureret enten før, under eller efter revolutionen. Det kan være tunesere, men også libyere, som ikke har tillid til nationale behandlere i Libyen, bliver henvist.

Antallet af klienter, som klinikken tager ind, stiger støt, og det ser ud til, at de første vanskeligheder med at få henvist torturoverlevere er overvundet. Flere klienter henvises blandt andet af DIGNITYs partnerorganisationer, og af en retsmediciner, som arbejder med dokumentation af tortur og fra anklagere. Lamia-Louise Chehabi, der leder DIGNITYs program i Tunesien, fortæller:

“Vi laver nu et større oplysningsarbejde blandt andet hos civilretsorganisationer, der ellers traditionelt har fokus på de mere juridiske aspekter. Vi oplyser om, at torturoverlevere nu ikke længere behøver at gå til psykiatriske hospitaler. Det har sandsynligvis afholdt mange fra at opsøge hjælp, fordi det er meget stigmatiserende”, fortæller Lamia-Louise Chehabi.

Læs hele artiklen – begynd ved mellemrubrikken Ildsjæle driver projektet:
http://www.dignityinstitute.dk/servicenavigation/nyheder-og-aktiviteter/nyheder/2013/09/danmark-aabner-som-de-foerste-et-rehabiliteringscenter-i-tunesien.aspx