Ecuador: Folkeafstemning om tyrefægtning og meget mere

Forfatter billede

Af Johanna Kvarnsell, www.latinamerika.nu

QUITO, 25. januari 2011: Ecuadors regering planerar en folkomröstning. Tanken är att ecuadorianerna ska få säga sin mening i 10 olika frågor.

Förbud mot kasinon och tjurfäktning är några av ämnena. Men i frågebatteriet finns också frågor om brott och straff och en omorganisation av det juridiska systemet.

I december 2010 lanserade Ecuadors president Rafel Correa sin idé om en folkomröstning. Huvudskälet var att genom ändringar i konstitutionen råda bukt på våldet och otryggheten i landet.

I mitten av januari offentliggjordes frågorna. Fem av de tio frågorna rör förändringar i grundlagen. Det handlar till exempel om regler för hur länge och i vilka fall en person misstänkt för brott ska sitta i häkte och huruvida personer som äger massmedier och banker också ska kunna äga aktier i andra verksamheter.

Regeringen vill också ha folkets godkännande för att tillsätta ett nytt rättsligt råd (som till exempel utser domare och utdelar sanktioner inom rättsväsendet). Anledningen är att tillsättandet av rådet enligt reglerna som står i konstitutionen från 2008 har tagit alldeles för lång tid, vilket enligt Rafael Correa har hindrat staten från att rensa upp i rättsväsendet och få det mer effektivt.

Kritiserad

Folkomröstningen har sedan frågorna publicerats väckt stark kritik. Många ser processen som odödig och kostsam, en folkomröstning beräknas kosta runt 30 miljoner US dollar.

Andra kritiker menar att Correa med folkomröstningen försöker inskränka friheter och samla makten kring sig själv och sitt parti.

Sociolgen Mario Unda tror att omröstningen handlar om förtroende:

– Jag tror personligen att den huvudskliga orsaken till folkomröstningen är att få tillbaka politisk legitimitet. Sedan Correa kom till makten har han och hans parti vunnit val efter val. Förutom två presidentval även omröstningen om att skriva om grundlagen, val till grundlagsförsamlingen och godkännandet av den nya konstitutionen.

Mario Unda menar att nu, när inga förestående val finns i sikte, behöver Correa folkomröstningen för att säkerställa sitt stöd hos befolkningen.

– Den sorts frågor som finns med i förslaget pekar på det. Det är frågor som är gjorda för att få stöd både från högern och från vänstern, vilket förmodligen kommer att lyckas.

Kasinon och tjurfäktning

De sista fem frågorna i omröstningen berör inte konstitutionen, där ska svaren i stället ligga till grund för framtida lagar. Det handlar till exempel om att förbjuda tjurfäktning och kasinon och att skapa en ny medielag.

Även de frågorna har väckt kritik. Till exempel så ordnades den 21 januari i huvudstaden Quito en demontstration till förmån för tjurfäktning. Medielagens, som är satt på paus i parlamentet och där Correa genom omröstningen söker stöd för regeringens linje, är en annan fråga som väcker debatt.

Nu återstår för landets konstitutionsdomstol att granska och godkänna frågorna. Går de igenom beräknas folkomröstningen bli av under slutet av våren 2011.