Egyptens forår begyndte hos tekstilarbejderne

Forfatter billede

Optakten til den egyptiske revolution går flere år tilbage, og denne historiske baggrund beskrives i ”Egypten på vej mod demokrati”.

Anmeldelse
Af Line Scheibel Mitchell, U-landsnyt.dk

For mange danskere blev Egyptens revolution skudt i gang 25. januar sidste år, da tusindvis af demonstranter indtog Tahrir-pladsen i Kairo og med farverige bannere og fængende slagord krævede landets mangeårige diktator Hosni Mubarak fjernet fra magten.

Denne opfattelse er ikke forkert, for det var i høj grad denne januardag i 2011, at egypterne for alvor fangede omverdenens opmærksomhed og ganske lykkedes med at afsætte Mubarak.

Og så alligevel. Optakten til den egyptiske revolution, der må ses som en af grundstenene i hele Det Arabiske Forår, går flere år tilbage, og det er denne historiske baggrund, som ”Egypten på vej mod demokrati” beskriver. Og bestemt ikke uden grund, at bogen bærer undertitlen “Arbejdsmarkedets betydning i Det Arabiske Forår”.

Bogen er en antologi med bidrag fra personer med indgående kendskab til forholdene i Egypten som Mellemøst-journalisterne Lasse Ellegaard, Pernille Bramming og Eva Plesner. Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) har skrevet forord.

Det er fagbevægelsens Ulandssekretariat, der står bag antologien. Formålet med udgivelsen er at støtte det egyptiske arbejdsmarkeds parter i udviklingen af en velfungerende fagbevægelse, der sikrer befolkningens grundlæggende borgerlige og civile rettigheder.

En syerskes utrolige sejr

Det er svært at sige præcist, hvor og hvornår optakten begyndte, men en storstrejke blandt tekstilarbejdere i byen Mahalla i 2006 regnes blandt et af startskuddene. Én af hovedpersonerne i denne strejke er den 45-årige syerske og mor til fire, Widad Demerdash, som journalist Eva Plesner, der er bosat i Kairo, har interviewet.

Tidligere var hendes arbejdsplads, den statsejede tekstilvirksomhed Misr Spinning and Weaving Co. en af verdens førende bomuldsproducenter, men de senere år frem til 2006 var det gået ned ad bakke.

Medarbejderne begyndte at frygte, at staten ville privatisere og sælge virksomheden, hvilket ville gøre samtlige 21.000 tekstilarbejdere arbejdsløse.

Med krav om udbetaling af bonusser samt en månedlig lønforhøjelse besluttede virksomhedens mandlige medarbejdere at foranstalte en strejke, men det var først da Widad Demerdash sammen med et par kolleger fik mobiliseret næsten alle de 7.000 kvindelige medarbejdere, at der for alvor skete noget.

På fjerdedagen af strejken, der foregik på pladsen ude foran fabriks-komplekset, bøjede ledelsen sig og lovede at udbetale hovedparten af den årlige bonus.

Denne sejr udløste efterfølgende en bølge af strejker, sit-ins og arbejderprotester over hele Egypten og blev set som led i den faglige kamp.

Den kamp, der i 2011 førte til en ny uafhængig fagbevægelse og som har skabt en ny folkelig bevidsthed om både almene menneskerettigheder- og arbejdstager-relaterede rettigheder.

Fremtiden stadig uvis

Hovedbudskabet i ”Egypten på vej mod demokrati” er, at det er afgørende for en demokratisk udvikling i det toneangivende arabiske land, at arbejdernes individuelle og kollektive rettigheder tages alvorligt.

Læg mærke til, at der ikke sættes spørgsmålstegn efter titlen. Dette indikerer, at Ulandssekretariatet tror, at den arabiske verdens både største og mest folkerige land går bedre tider i møde.

Det er da også denne tro, man som læser bestyrkes i efter endt læsning. Men de bedre tider er ikke lige om hjørnet. Vejen er lang, som det understreges flere gange i bogen.

For selv om det er lykkedes egypterne at fjerne Mubarak, er spørgsmålet om, hvem der skal overtage regeringsmagten stadig ubesvaret. Og det forbliver det i hvert fald frem til slutningen af maj (23.-24. maj), hvor første runde af præsidentvalget holdes. Anden runde af præsidentvalget afholdes i juni, hvis ingen af kandidaterne får over 50 pct. af stemmerne.

Når et undertrykkende regime som Mubaraks er væltet, stilles der nemlig store forventninger til en ny regering om umiddelbart at afskaffe fattigdom, indføre demokrati og skabe økonomisk vækst og fremgang.

Arbejderne må høres

Det er dog lettere sagt end gjort.

I løbet af det seneste år har Egypten oplevet økonomisk tilbagegang. Det skyldes bl.a. manglende indenlandsk investeringslyst, ligesom udenlandske investorer holder sig væk, lukkede fabrikker og faldende turisme, der igen medfører sociale og økonomiske problemer på grund af tomme hoteller, fyrede rejseguider osv.

En af bogens andre bidragydere Henrik Vistisen, der er mag.art i kultursociologi og har været udstationeret i en række lande for FNs arbejdsorganisation (ILO) og Danida, vurderer dog, at Egypten heldigvis hurtigt kan rejse sig igen, men det kræver, at arbejderne bliver hørt.

Anerkendelsen af fundamentale civile og borgerlige rettigheder er nemlig ikke blot en forudsætning for opbygning af et demokratisk samfund, men også helt central for at opnå den økonomiske vækst, der er nødvendig for at nedbringe fattigdom.

Hvilket Ulandssekretariatets programkoordinator Henrik Als og sekretariatsleder Mads Bugge Madsen netop skriver i bogens forord.

Fagbevægelser afgørende for demokratiet

Derfor er det afgørende, at Egypten får vedtaget en ny fagforeningslov. Under den hidtige, der trådte i kraft i 1957 med dannelsen af Den Egyptiske Landsorganisation (ETUF) og gjaldt frem til 2011, var ETUF den eneste landsorganisation, der fandtes.

Den har altid været 100 procent kontrolleret af staten og ikke været i stand til at opfylde FNs krav om bl.a. foreningsfrihed og beskyttelse af organisationsretten.

Et skridt på vejen blev taget i slutningen af januar i år, lige omkring etårsdagen for den egyptiske revolution, da den nye og uafhængige fagbevægelse EFITU (Egyptian Federation of Independent Trade Unions) holdt sin stiftende kongres i et center i én af Kairos yderste ørkenforstæder.

Her deltog bl.a. FN’s internationale arbejdsorganisation, Den Internationale Faglige Sammenslutning, Global Union Federation samt repræsentanter for Ulandssekretariatet- se også
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/09-02-12/ny-fri-fagbev-gelse-i-egypten

Ifølge EFITUs egne oplysninger har de i dag omkring 200 uafhængige fagforeninger med sig med tilsammen to millioner medlemmer. Organisationen har endnu ikke ret til at indgå overenskomster, da disse rettigheder fortsat ligger – og er lovfæstet – hos den gamle Mubarak-tro organisation ETUF.

Nu venter så EFITU såvel som Ulandssekretariatet på det nært forestående valg, hvis udfald kommer til at få afgørende betydning for de egyptiske borgeres fremtidige rettigheder.

————-
OM BOGEN

Bogtitel: ”Egypten på vej mod demokrati” – Arbejdsmarkedets betydning i Det Arabiske Forår
Redaktion: Helle Schøler Kjær
Udgivelse: 12. april 2012
ISBN:978-87-7514-355-9
Sidetal: 144, illustreret i farver
Forlag: Informations Forlag,
Pris: 199 kr.

Se mere om bogen på http://www.ulandssekretariatet.dk/node/1709

————————
Vil du anmeldes på U-landsnyt.dk?

Bøger til anmeldelse sendes til:

Daniel Henschen
Haveforeningen Engly 15
2300 København S

eller

Maria Bierbaum Oehlenschläger
Sankt Nikolaj Vej 13, første sal t.v.
1953 Frederiksberg C

Har du begået en u-landsrelevant bog, eller er opmærksom på en udgivelse i relation til Den 3. Verden, du vurderer som omtaleværdig, finder du ikke et mere målrettet sted i den danske medieverden.

Daniel Henschen har e-mail: [email protected]

Maria Bierbaum Oehlenschläger har e-mail: [email protected]