Forskere: Hvis ikke udviklingen vendes, kan 23 millioner års evolution gå tabt på Madagaskar

Lemuren lever udelukkende vildt i naturen i Madagaskar, men den er som mange andre unikke arter i landet truet.
Foto: David Rogers/Getty Images.
Thomas Jazrawi

De fleste kender den finurlige “spøgelsesabe” lemuren. Det er en af de mange dyrearter, der udelukkende lever på Madagaskar. Madagaskar er verdens fjerdestørste ø, og naturen har derfor udviklet sig på en unik måde i det afskårne miljø. Men naturrigdommen på den østafrikanske ø er i overhængende fare, konkluderer forskere i et nyt studie.

“Vores resultater viser, at en bølge af udryddelser med store evolutionære konsekvenser er nært forestående, hvis ikke der bliver handlet omgående for at bevare naturen,” lyder advarslen i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Udryddelsen af dyrearter går allerede hurtigt på Madagaskar. De arter, som allerede er udryddet, svarer til tre millioner års evolutionær udvikling. Og hvis ikke, der bliver foretaget en indsats for naturbevarelse, kan tabet snart blive 23 millioner års evolution, konkluderer studiet.

Millioner af års evolution tabt

Forskerne, der blandt andet kommer fra University of Amsterdam og Arizona State University, har kortlagt alle de kendte arter af pattedyr, der lever og har levet på Madagaskar i de seneste tusinder af år.

De har brugt informationer til at kortlægge den diversitet af arter, der herskede på Madagaskar før mennesker bosatte sig på øen. Det sammenligner de med den biodiversitet, der nu eksisterer på øen. De bruger en model, som kalder Evolutionary Return Tim (ERT) til at beregne, hvor lang tid, det vil tage evolutionen at genskabe den naturrigdom, der var før menneskets ankomst til øen.

Resultatet er, at det vil tage tre millioner år for naturen at genskabe den variation af arter, der allerede er tabt.

De har også kombineret deres resultater med opgørelsen over, hvor mange arter fra Madagaskar, der er på IUCN’s rødliste over truede dyrearter. Den rummer 3.500 arter, og hvis de bliver udryddet, vil det tage naturen 23 millioner år at genopnå den tidligere naturrigdom.

Udryddelse af store pattedyr

Det er altså dystre udsigter for det naturrige land. De fleste arter af lemuren er allerede truet af udryddelse, ifølge IUCN’s rødliste. De kan dermed få samme skæbne, som en lang række store pattedyr tidligere har fået på øen.

Det gælder eksempelvis en gigantisk lemur, der var på størrelse med en gorilla, og elefantfuglen, som mindede om strudsen og kunne blive op til tre meter høj. De uddøde i en periode for omkring 1.000 år siden, hvor en lang række store pattedyr på øen blev udryddet.

Der er diskussioner inden for fagvidenskaben om, hvorvidt udryddelsen af de store pattedyr på øen skyldes menneskelige aktiviteter. Den nye forskning viser imidlertid, at udryddelsen af arter er gået forrygende stærkt siden mennesker ankom til øen. Forskerne anbefaler, at deres metoder til at beregne det evolutionære tab anvendes på andre øer.