Guatemala: Canadisk mineselskab dræber 1 og sårer 8 for at udvide driften

Forfatter billede

Af Christin Sandberg, www.latinamerika.nu

GUATEMALA BY, 30. September 2009: En person dödades och minst åtta personer sårades efter en våldsam tvångsförflyttning i Guatemala under söndagen. Det kanadensisktägda gruvföretag, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), beordrade sina privata säkerhetsstyrkor att flytta en by för en utbredning av nickelgruvan. Byborna protesterade och styrkorna svarade med eld.

I söndags travade privata säkerhetsstyrkor från det kanadensiskt ägda gruvföretaget la Compañía Guatemalteca de Níquel/HudBay, understödda av guvernören och polisen, in i byn Las Nubes i östra Guatemala och anbeföll befolkningen att packa ihop och lämna sina hem. Efter att bönder från de närliggande byarna hade skyndat till spärrade befolkningen av vägen i ett desperat försök att försvara sig. Då öppnade de privata säkerhetsstyrkorna eld. Grundskoleläraren Adolfo Ich skjöts till döds och åtta personer vårdas för skottskador på sjukhus.

Det här är bara en i raden av tvångsförflyttningar som äger rum med våld eller hot om våld i Guatemala. De flesta sker dock i tysthet. Den blodiga utgången i El Estor, den kommun där byn Las Nubes är belägen, gjorde denna gång att nyheten fick nationell spridning.

– Enbart i regionen Alta Verapaz hotas 200 byar att tvångsförflyttas. Både morden och tvångsförflyttningarna ser vi som ett organiserat förtryck. De som begår brotten verkar i straffrihet och regeringen visar ingen vilja att försöka komma till rätta med situationen, säger Carlos Morales ordförande för bondeorganisationen CNOC.

I ett av de länder i världen med mest ojämlik markfördelning går staten de transnationella företagens ärenden genom att backa upp tvångsförflyttningar som genomförs utan beslut från kompetent myndighet och med vapen.

Det har varit oroligt i området kring nickelgruvan i El Estor enda sedan gruvprojektet drog igång. Redan i januari 2007 tvångsförflyttades människor från flera byar för att göra plats för utvinningen av nickel.

Det var även anledningen till att den grupp, bestående av representanter från Amnesty International och andra internationella organisationer bland annat besökte just El Estor förra veckan. Gruppen samlade in runt 200 vittnesmål från personer från ursprungsfolken som har utsatts för olika former av brott mot mänskliga rättigheter, förtryck och straffrihet.

– Gruvaktiviteten leder till tvångsförflyttningar av ursprungsfolken, vilket i sin tur hotar deras överlevnad. Genom att tillgången till hälsa, rent vatten, bostad och jord att odla försvåras under dessa omständigheter hotas befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter, sade Esteban Beltrán ordförande för Amnesty Internationals spanska sektion efter att ha avslutat insamlingen av vittnesmål i bland annat El Estor, och tillade att statens opartiskhet är obefintlig eftersom gruvföretagen tillåts verka i straffrihet medan ursprungsbefolkningens legtima protester slås ned med våld utan att några åtgärder vidtas.