IMS: Medierne blomstrer hos Libyens oprørere – men behov for hjælp

Forfatter billede

Antallet af nye og uafhængige medier vokser voldsomt i den nordøstlige del af Libyen, som ikke længere kontrolleres af oberst Muammar Gaddafi.

Der er dog udtalt behov for professionalisering af den nyslåede frie presse ved at træne folk i helt grundlæggende journalistiske færdigheder samt standarder og etik.

Det fremgår af en rapport om mediesituationen i den oprørs-kontrollerede del af det nordafrikanske land, som den dansk-baserede NGO, International Media Support (IMS) netop har sammenfattet ud fra to besøg i maj og juni, skriver IMS i en pressemelding mandag.

Eksperter fra IMS har set på et lille udsnit af de ca. 120 medier, der tegner mediebilledet i området og de udfordringer og behov, som medierne står overfor for at kunne bidrage til landets færd mod demokrati.

Udover konkrete anbefalinger til, hvordan disse udfordringer skal gribes an, kommer rapporten med anbefalinger, som opfordrer til koordinering hos internationale mediestøtte-aktører for at få maximalt udbytte af den hjælp, der ydes.

Rapporten kan hentes fra
http://www.i-m-s.dk/files/publications/1803%20Libya.final.web.pdf

Se også
http://i-m-s.dk/article/examining-media-north-eastern-libya-after-revolution

Yderligere oplysninger hos:
Andreas Reventlow, International Media Support
Nørregade 18, 2. sal, 1165 Kbn K
Tlf. 88 32 70 05 og mobil 22 48 96 86
E-mail: [email protected] og web: www.i-m-s.dk