Jagten er sat ind for at bevise udbredte seksuelle overgreb på kvinder og mænd i Ukraine-krigen

Ukrainsk soldat går over murbrokker i en ødelagt bygning efter at have testet en drone den 23. januar 2023 i Kupiansk, Ukraine.


Foto: Spencer Platt/Getty Images
Morten Scriver Andersen

6. februar 2023

Nogle gange møder man mennesker, der indgyder én lyst til at kaste sig i støvet og udtrykke sin dybe respekt.

Sir Howard Morrison, uafhængig rådgiver for Ukraines anklagemyndighed, er et af den slags mennesker. Han har som dommer ved den Internationale Straffedomstol (ICC) været med til at retsforfølge bl.a. den tidligere jugoslaviske præsident Slobodan Milosevic for krigsforbrydelser under krigene på Balkan i 1990’erne.

Det er svært at kaste sig i støvet, når man er til en konference i Blox på Dansk Arkitektur Center midt i København. Men man kan forsøge at udtrykke sin beundring.

Danmark er indgået i en meget højt respekteret sammenslutning med Sir Howard Morrison, tidligere dommer ved Den Internationale Straffedomstol (ICC), den britiske regering, FN-eksperter og førende ngo’er om at dokumentere seksuelle forbrydelser i Ukraine, fremgår det af konferencen.

Og hvorfor er Danmark i denne konstellation?

Dokumenterede grusomheder

Fordi Danmark over tid har opbygget særlige forudsætninger for at dokumentere krigsforbrydelser og overgreb på menneskerettigheder. Og Danmark og Storbritannien har længe samarbejdet om at bekæmpe seksuel vold under konflikt, som er en hjertesag for briterne.

Folk advarede igen og igen om, at det aldrig ville lykkedes at anklage Milosevic, Karadzic og Mladic. Men vi førte retssag mod dem alle tre

Sir Howard Morrison, uafhængig rådgiver for Ukraines anklagemyndighed

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen beskriver Ukraine i dag som ”et samfund, hvor frygtelige krigsforbrydelser er blevet begået.”

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle centrale eksperter her i dag fra regeringer, FN og civilsamfundet i Ukraine. Vi har brug for jer for at diskutere og udveksle synspunkter om, hvordan vi kan sikre ansvarlighed for krigsforbrydelser i Ukraine.”

Sir Howard Morrison, uafhængig rådgiver for Ukraines anklagemyndighed, var med til at retsforføle Milosevic og mener også det kan lade sig gøre med de russiske krigsforbrydere. Foto: Louise Stigsgaard

Sir Howard Morrison beskriver russiske overgreb mod ukrainere således:

”Jeg har læst mange rapporter og udtalelser, der [dokumenterer] grusomme og udbredte seksuelle overgreb. Og de russiske autoriteter har ikke forsøgt at kontrollere det. Der er tale om udpræget mangel på ledelse og kontrol og overordnet ansvar, som er centralt i det internationale retssystem. Vi er chokerede.”

Foreslår at Danmark og Storbritannien leder processen

Det er vedtaget, at voldtægt i krig er en forbrydelse mod menneskeheden og retsforfølges som en krigsforbrydelse. Effekterne er forfærdelige for ofrene, både fysisk og psykologisk. De psykologiske effekter er måske de allerværste, siger Sir Howard Morrison.

”Hvis det ikke chokerer verdenssamfundets samvittighed, hvad gør så?”

Det handler bl.a. om, at små piger bliver massevoldtaget, fortæller en rystet Sir Howard Morrison. En af de ukrainske deltagere Ihor Korol er leder af afdelingen for at modarbejde forbrydelser under væbnede konflikter i den ukrainske anklagemyndighed. Han fremhæver, at retfærdighed er en vigtig del af den ukrainske plan for fred:

”Jeg foreslår, at Danmark og Storbritannien leder processen om at genskabe retfærdighed,” siger han.

Omfattende seksuelle krænkelser af mænd

Han fremhæver, at et af de steder, hvor Ukraine har brug for hjælp, er at dokumentere udbredt voldtægt af ukrainske soldater og civile mænd. ”Det mangler vi forudsætninger for at dokumentere,” siger han.

”Fra de første dage af krigen har voldtægt af mænd og afhugning af deres kønsorganer været udbredt i krigen. Ofte er det noget mænd har fortiet, men vi oplever nu, at deres familier råber op og beder om hjælp til at dokumentere de omfattende seksuelle forbrydelser,” forklarer han.

Rasmus Grue Christensen, direktør i DIGNITY. Foto: Louise Stigsgaard

Det er DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, der i samarbejde med Udenrigsministeriet har taget initiativ til at systematisere og professionalisere arbejdet med at dokumentere overgreb, så de ansvarlige kan drages til ansvar. Instituttet har mange års erfaring i medicinsk-juridisk dokumentation af tortur i henhold til den såkaldte Istanbul Protokol i en række lande.

“Dette har vi udbygget kraftigt i de senere år, så det også sker i henhold til strafferetlige standarder. Traumebehandling og psykosocial støtte til ofrene er et af DIGNITYs mangeårige ekspertiseområder – både i Danmark og globalt,” siger Rasmus Grue Christensen, direktør i DIGNITY.

Civilsamfundet spiller en nøgle rolle

Det er denne faglige og konkrete tilgang, der gør, at DIGNITY er en anerkendt international partner med mange menneskerettighedsorganisationer rundt om i verden. Og det er det arbejde, som både udenrigsministeren og Ihor Korol fra Ukraines anklagemyndighed fremhæver.

DIGNITY bistår bl.a. de ukrainske partnere med at opbygge kapacitet, udarbejde såkaldte Standard Operative Procedurer, etablere sikre databaser, etablere og drive støttecentre for ofre og udarbejde såkaldte submissions om krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab til den internationale straffedomstol.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fremhæver, at det er vigtigt at have en ”overlever-centreret” tilgang i arbejdet.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at Ruslands aggression er et angreb på de meste fundamentale retsprincipper og vores demokratiske grundværdier. Foto: Louise Stigsgaard

”Civilsamfundet spiller en nøglerolle, fordi de er de første på gerningsstedet, når internationale forbrydelser bliver begået,” siger han. Udenrigsministeren understreger også, at en kerne i indsatsen er, at den kan være ”en nøgle til forebyggelse.”

Det er afgørende i den dansk-britiske indsats, at man systematiserer indsatsen med at dokumentere så tidligt i konflikten som muligt.

”Loven skal være ved frontlinjen,” siger Karim Khan, chefanklager i Den internationale Straffedomstol ICC. Han fremhæver, at samarbejde er afgørende for at sikre retfærdighed:

”Loven skal sætte fodspor på slagmarken,” fortsætter han.

Det lykkedes at dømme Milosevic

En stor udfordring i at dokumentere forbrydelserne er, at mange af dem er forbundet med stor stigma og skam.

”Ofrene vil ofte have behov for psykologisk bistand, inden de er i stand til at berette om voldtægt mv. Når teamet i Ukraine interviewer ofre, er der risiko for re-traumatisering. Derfor trænes de i såkaldte traume-informerede interview-metoder,” siger Rasmus Grue Christensen, direktøren i DIGNITY.

Sir Howard Morrison fortæller om en kvinde fra Rwanda, der var blevet udsat for massevoldtægt. Men da hun skulle fortælle om det i retssalen i ICC, beskrev hun den grufulde hændelse således: ”Mændene trak mig ind i buskene og giftede sig med mig.”
Han fremhæver, at det handler om tusindvis af sager, og at det er en lang, svær proces at dokumentere samt indhente præcise vidnesbyrd, der nu er påbegyndt.

”Da jeg først blev involveret i tribunalet for det tidligere Jugoslavien, advarede folk igen og igen om, at det aldrig ville lykkedes at anklage Milosevic, Karadzic og Mladic. Men vi førte retssag mod dem alle tre.” Og vandt, fremhæver Sir Howard Morrison.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at Ruslands aggression er et angreb på de meste fundamentale retsprincipper og vores demokratiske grundværdier.

”Der kan ikke blive fred uden retfærdighed. Retfærdighed for overlevere, ofre og deres familier. Retfærdighed for Ukraine. Retfærdighed for os alle.”

Fakta om konferencen: Accountability for war crimes in Ukraine: A focus on a Survivor Centered Approach and Conflict-related Sexual Violence

Det danske udenrigsministerium, den britiske ambassade og den ukrainske ambassade var sidste onsdag værter for konferencen Accountability for war crimes in Ukraine: A focus on a Survivor Centered Approach and Conflict-related Sexual Violence. Konferencen fandt sted i BLOX i Dansk Arkitektur Center. I konferencen deltog højtstående repræsentanter fra Ukraine, Storbritannien og Danmark, såvel som repræsentanter fra ledende internationale ngo’er, bl.a. DIGNITY, FN og Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Konferencen bygger på International Accountability Platform for Belarus (IAPB), der med DIGNITY og det danske udenrigsministerium i spidsen siden marts 2021 har indsamlet beviser for grove krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med- og i tiden efter det belarusiske præsidentvalg i august 2020.

Udenrigsministeriet øremærkede i juli 2022 3,75 mio. kr. til den nye fase af programmet angående krigsforbrydelser i Ukraine. DIGNITY står i spidsen for initiativet. Platformen står for systematisk indsamling, analyse og opbevaring af beviser for grove menneskerettighedskrænkelser og internationale forbrydelser, så de kan indgå som grundlag for retsforfølgning ved nationale, regionale eller internationale domstole.

FN har udarbejdet strategier imod seksuel krigsførelse. Læs mere her.