LGBT Danmark får millionbevilling til indsats i Østafrika

lgbtdk
Forfatter billede

Diskrimination og tabu præger hverdagen for LGBT+ personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner m.fl.) i en lang række afrikanske lande.

Med opbakning fra Det Obelske Familiefond styrker LGBT Danmark sit arbejde for lige rettigheder for LGBT+ personer i Tanzania, Uganda, Kenya og Rwanda.

Fonden har valgt at støtte projektet Realising Rights, der skal køre over en toårig periode med partnere i hhv. Tanzania, Uganda, Kenya og Rwanda.

Det gør stort indtryk på projektgruppen, at de har mødt så positive og støttende reaktioner på ønsket om at arbejde rettighedsbaseret i udviklingslande.

Redskaber til at leve i et LGBT+ fjendtligt samfund

Det er ikke første projekt, der behandler og arbejder aktivt med sensitive emner, og foreningens projektansatte gør en modig indsats i de lande, hvor LGBT+ organisationer står i spidsen for progressiv udvikling.

Formålet at styrke det enkelte LGBT+ individ gennem træninger, der adresserer minoritetsstress, styrker netværksdannelser og giver den enkelte redskaber til at leve med sig selv i et LGBT+ fjendtligt samfund.

LGBT Danmark har mange års erfaring med projekter i bl.a. Tunesien, Uganda og Tanzania og har gode erfaringer med rettighedsbaseret arbejde i svære områder.

Den nye bevilling på fire millioner kroner vil gå til et helt nyt projekt i Rwanda, til de igangværende indsatser i Uganda og Tanzania samt en udvidelse med et netværk af LILO-trænere på tværs af de tre lande og Kenya.

Foto: LGBT Danmark

Det Obelske Familiefond har tidligere støttet LGBT Danmarks arbejde i Østafrika med 6,8 mio. kr. Den nye bevilling, som løber frem til 2020, er på 4 mio. kr. Det er muligt at læse mere om projektet og LGBT Danmarks arbejde nationalt og internationalt på www.lgbt.dk