Også i Mexico diskuterer politikerne nu økomord

Forurening i Xochimilco vådområdet ved Mexico By.


Foto: Hector Vivas/Getty Images
Laurits Holdt

2. september 2023

Flere og flere lande støtter op om idéen om at gøre økomord (ecocide, red.) til en forbrydelse i national lovgivning.

Måske bliver Mexico det næste.

I hvert fald har Karina Marlen Barrón Perales fra partiet Partido de la Revolución Mexicana (PRI) fremlagt et lovforslag til det mexicanske parlament, der introducerer en ny forbrydelse, “økomord”, som skal forhindre miljøødelæggelser – og sikre retfærdighed for de mennesker, det går udover – ved at kriminalisere dem.

“Miljøødelæggelser har haft alvorlige konsekvenser for økosystemer, og biodiversiteten er blevet alvorligt påvirket. Nogle arter er uddøde, mens andre er i fare for at uddø,” siger Karina Marlen Barrón Perales.

“Vi må holde op med at ignorere ødelæggelsen af miljøet. Det er på tide at reagere og påpege de her fejl i vores lovgivning, så skadelige handlinger bliver straffet med den alvor, de fortjener.”

Det skriver kampagnen Stop Ecocide International.

Ifølge forslaget, der er sendt til høring i parlamentets rets-, miljø- og naturressourceudvalg, bør Mexico anerkende økomord, så “de, der begår kriminelle handlinger mod biodiversiteten, kan blive dømt og straffet.”

Blandt de mest alvorlige miljøproblemer, der påvirker Mexico, og som fremhæves i forslaget, er luft- og vandforurening, skovrydning, affaldshåndtering, global opvarmning og fracking.

Hvis forslaget bliver vedtaget, slutter Mexico sig til EU, Brasilien, Holland, Skotland, Catalonien og Belgien, hvor politikerne også er godt i gang med diskussioner om at gøre økomord til en forbrydelse.

10-15 års fængsel

Konkret foreslår Karina Marlen Barrón Perales at tilføje en ny artikel til Mexicos føderale straffelov, som vil pålægge 10-15 års fængsel og en bøde på 1.000-1.500 pesos, hvad der svarer til 400-600 kroner, om dagen til enhver, der begår “ulovlige eller hensynsløse handlinger med viden om, at der er en væsentlig sandsynlighed for alvorlig og enten udbredt eller langvarig skade på miljøet”.

Med den formulering lægger forslaget sig op ad den definition på økomord, der blev præsenteret i 2021 af 12 miljøadvokater verden over, som på vegne af Stop Ecocide International arbejder for at gøre økomord til den femte internationale forbrydelse ved Den Internationale Straffedomstol i Haag, Holland, efter en tilføjelse til Rom-statutten.

“Det er rigtig godt – både for Mexico, men også for hele planeten. Hvis vi skal beskytte miljøet, er det nødvendigt, at økomord bliver en forbrydelse – ikke kun internationalt, men også i national lovgivning,” siger Rodrigo Lledó, direktør for Stop Ecocide Latinamerika, der er én af de 12 advokater.

“Men jeg var meget overrasket, for vi har ikke været i kontakt med den mexicanske politiker.”

Megaprojekt Mayatoget

Men det siger måske bare noget om, hvor udbredt økomord-begrebet er på vej til at blive.

Og det giver da også mening at bringe på banen i Mexico, mener Rodrigo Lledó.

“Der er mange miljømæssige problemer i Mexico. Så det er ikke en teoretisk, men praktisk diskussion. Måske har du allerede hørt om Mayatoget? Det er et meget stort projekt, der kan gøre alvorlig skade på miljø og oprindelige folk,” siger han.

Der har været enorm kritik af Mexicos regering for det enorme Maya-togprojekt, fortæller Helene Balslev Clausen, ph.d. og lektor i Global Sustainability ved Aalborg Universitet.

“Blandt andet fordi undersøgelser af miljøpåvirkninger ikke er blevet udført rettidigt – som ellers er et krav for offentlige arbejder – og i mange tilfælde er det blevet sagt, at de ikke var nødvendige, fordi der blev brugt allerede eksisterende veje, hvilket kun var delvist sandt. Men kort sagt: miljøpåvirkningen er tydelig,” siger hun.

Selv kalder Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, megaprojektet, altså den 1.525 kilometer lange rute, der vil krydse Yucatán-halvøen for at føre turister fra strandene i Cancún og Tulum til Maya-arkæologiske steder i hjertet af regnskoven, “et fyrtårn for velstand”.

Et betydeligt område i regnskoven, den næststørste i Amerika efter Amazonas, er allerede blevet fældet.

“Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker i fremtiden, men det er rigtig gode nyheder, at Mexico nu også diskuterer økomord.”

Andre lande i Latinamerika diskuterer også økomord. Sidste år blev et lovforslag præsenteret i Brasilien, og Argentina og Chile er også på vej med et.

Der er dog stadig lang vej, til en lov bliver vedtaget, tilføjer Rodrigo Lledó. Men det er vigtigt, at politikerne nu taler om det.

“Og vi håber selvfølgelig, at andre lande følger samme vej. Vores primære mål er at tilføje økomord til Rom-statutten. Det kan lyde abstrakt, og det kan tage mange år. Så imens er det rigtig godt, at landene selv tænker over, hvad de kan gøre lige nu. At de kan vedtage en lov om økomord i national lovgivning,” siger han.