Opgravningen af Nerudas jordiske rester kan blive betydningsfuld

Forfatter billede

Af Marianela Jarroud/IPS

For præcis en uge siden blev Pablo Nerudas grav åbnet. Blev den chilenske digter og nobelpristager myrdet – det mener blandt andre hans tidligere chauffør.

Den chilenske poeten och Nobelprisvinnaren Pablo Nerudas grav öppnades på måndagen. Nu ska kvarlevorna undersökas för att fastställa huruvida Neruda mördades av den militärdiktatur som han var motståndare till och som precis hade gripit makten i landet i samband med hans död 1973.

Lokala bedömare menar att utredningen är en viktig del i kampen för att få fram sanningen om de många människorättsbrott som begicks under diktaturåren, som kom att vara ända fram till 1990.

Pablo Nerudas kvarlevor grävdes på måndagen fram ur den grav han delade med sin hustru vid deras hem i Isla Negra, drygt tio mil väster om Santiago. Kvarlevorna ska nu genomgå en kriminalteknisk undersökning i syfte att ta reda på om Neruda kan ha utsatts för ett giftmord. Analysen kan ta upp till tre månader.

Viktigt bringa klarhet
Utgrävningen av graven beordrades fram av domaren Mario Carroza, som leder utredningen kring frågan om Neruda avled av naturliga orsaker den 23 september 1973, vilket är vad de flesta har utgått ifrån fram till nyligen. Han avled endast tolv dagar efter att general Augusto Pinochet tagit makten i landet från den demokratiskt valde socialistiske presidenten Salvador Allende, som även var en nära vän till Neruda. Allende avled i samband med statskuppen.

– Det är oerhört viktigt att en domare beslutar att bringa klarhet kring alla människorättsbrott som begicks, däribland Allendes död, den tidigare presidenten Eduardo Frei Montalvas död, samt Nerudas. Detta eftersom ett sådant beslut sänder en signal om att rättssamhället erkänner att det står i skuld i förhållande till de brott som begicks av diktaturen, säger en välkände sociologen Manuel Antonio Garretón till IPS.

Neruda avled på en privat klinik i Santiago bara några dagar efter att han blivit inskriven för att vårdas för sin prostatacancer. Fram tills dess hade dock poeten levt sitt liv som vanligt, och vissa av han närmaste misstänker att Neruda avled på grund av innehållet i en injektionsspruta som han fick strax innan sin död.

Neruda var vid sin död 69 år gammal och hade då sedan länge varit medlem av Chiles kommunistparti. Han planerade efter statskuppen att gå i exil i Mexiko, där han med stor sannolikhet hade blivit en stark oppositionell röst mot regimen i hemlandet.

Chauffören i centrum
Nerudas chaufför och sekreterare Manuel Araya står i centrum för den pågående utredningen, eftersom han trätt fram och hävdar att Neruda blev giftmördad.

– Jag vill att kriminalteknikerna gör sitt arbete och berättar sanningen om Neruda. Han hade inte ens förberett något testamente eftersom han inte var döende, säger Araya till IPS.

Sociologen Carretón menar att om det går att bevisa att Neruda blev mördad, så kommer det att få stora konsekvenser för det chilenska samhället.

– Många av dem som fortfarande hävdar att regimen inte begick några människorättsbrott kan komma att ändra uppfattning om det visar sig att till och med landets största poet blev mördad.

Dessutom belyser fallet enligt Carretón återigen alla de människorättsbrott som begicks under diktaturen utan att rättvisa ännu har skipats. Närmare 3 000 människor mördades och nästan 30 000 personer torterades under militärdiktaturens 17 år vid makten.

Den tidigare domaren Juan Guzmán, som var den förste som försökte åtala Pinochet, menar att beslutet att öppna graven tyder på att det finns starka tecken på att mordteorin kan stämma.

– Jag tror att domare Carroza har starka skäl att misstänka att Neruda inte dog av orsaker som hade att göra med hans sjukdom, säger han till IPS.

Om det går att fastställa att Neruda mördades så vore det “förskräckligt”, enligt Guzmán.

– Pablo Neruda var en fridfull man, vilket han förkroppsligade både genom sin poesi och genom sina handlingar. För mig skulle det handla om mer än att en person blivit mördad – det skulle snarare vara ett mord på allt han representerade, säger Guzmán.

Artiklen er venligt stillet til rådighed af Latinamerika.nu