Regningen er gjort op: Pakistans kvaler er langt fra forbi efter sommerens katastrofe

Nødhjælp efter oversvømmelserne i Pakistan i sommeren 2022.
Foto: Ahmed Ali/Anadolu Agency via Getty Images.
Thomas Jazrawi

10. januar 2023

Oversvømmelserne i Pakistan i 2022

  • Mere end 33 millioner mennesker blev påvirket, 8 millioner blev internt fordrevet og 1.700 mennesker blev dræbt af oversvømmelserne.
  • Mere end 2 millioner huse, 13.000 kilometer veje, 3.100 kilometer togspor og 439 broer blev skadet eller ødelagt.
  • Knap 7.000 kvadratkilometer landbrugsland blev påvirket eller ødelagt og landbruget mistede 1 million husdyr.
  • Mere end 26.000 skoler blev skadet eller ødelagt, hvilket har påvirket mere end 3,5 millioner elever.
  • 640.000 teenagepiger er i øget risiko for seksuel udnyttelse, kønsbaseret vold og børneægteskaber.
  • Omkring 660.000 gravide kvinder og 4 millioner børn har vanskeligt ved at få adgang til sundhedsydelser.
  • Fattigdom i Pakistan kan stige med et sted mellem 3,7 og 4 procent. Det kan skubbe yderligere 9,1 millioner mennesker ud i fattigdom.
  • Faldet i fødevareproduktion vil fordoble antallet af mennesker, der oplever fødevareusikkerhed. Dermed stiger antallet fra 7 millioner til 14, 6 millioner.
  • De direkte skader fra oversvømmelserne løber op i 14,9 millioner dollars, de økonomiske tab beløber sig til 15,2 milliarder dollars, mens genopbygningen kræver 16,3 milliarder dollars.

Kilde: UNDP

Sidste sommer væltede regnen ned over Pakistan. I den traditionelle monsunsæson kom der så meget regn, at det endte med at oversvømme omkring en tredjedel af hele landet. Det blev en gigantisk katastrofe, der påvirkede mere end 33 millioner mennesker, fordrev 8 millioner fra deres hjem og dræbte 1.700 mennesker.

Men der er også store følgevirkninger af katastrofen, viser en opgørelse over skadernes omfang, som blev præsenteret på en konference i Geneve mandag.

Meget infrastruktur er blevet ødelagt, huse er blevet smadret og mindst to sæsoners høst i landbruget er påvirket. Det betyder, at langt flere pakistanere risikerer at ende i fattigdom og fødevareusikkerhed. Derfor opfordrede Pakistans minister for planlægning, udvikling og reformer, Ahsan Iqba, til solidaritet.

“Det vigtigste, vi kan gøre er at lade folk vide, at de ikke er alene. Børn, der har set deres skole blive ødelagt. Mennesker, der har mistet deres hjem og står til at fryse i den kolde vintertid. Bønder, som har mistet deres afgrøder og deres levegrundlag. Mødre og børn, der er underernæret. Unge, der har mistet deres job. De syge, der har mistet adgang til sundhedsydelser. Lad dem vide, at de ikke er alene,” sagde han ved konferencen.

Den pakistanske premierminister, Muhammad Shehbaz Sharif, var sammen med FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, vært for arrangementet mandag, hvor Pakistan præsenterede opgørelsen over tab og skader efter katastrofen samt en plan for genopbygning, der samtidigt skal gøre landet modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Støtte for over 9 milliarder dollar

Skaderne og de økonomiske tab for oversvømmelserne løber op i 30 milliarder dollar ifølge opgørelsen. Derudover har planen for genopbygning en pris på 16,9 milliarder dollar. Pakistan vil selv dække halvdelen af omkostningerne, og håbede så på, at det internationale samfund kunne dække den anden halvdel. Resultatet endte langt over det forventede på donationer for over 9 milliarder dollar.

Det høje beløb skyldes muligvis, at Pakistans tragiske sommer ansporede en debat om ansvar og retfærdighed i kampen mod klimaforandringer. Det er de rigeste lande, der har det største ansvar for udledninger, men det er primært de fattigste, der bliver hårdest ramt af katastrofer som de oversvømmelser, vi så i Pakistan.

Læs eller lyt også til: Historisk fond: Det store spil om klimaerstatning er kun lige begyndt

Derfor blev sommerens oversvømmelser flere gange nævnt ved klimatopmødet i Egypten, når diskussionen faldt på erstatning for klimarelaterede tab og skader, som var en topmødets helt store emner. FN’s generalsekretær, António Guterres, understregede pointen i Geneve mandag.

“Vi må være ærlige om den brutale uretfærdighed i de tab og skader, som udviklingslande lider på grund af klimaforandringer. Hvis der er tvivl om tab og skader, så tag til Pakistan. Der er tab. Der er skader. Klimaforandringernes ødelæggelser er virkelige,” sagde han ved et fælles pressemøde med den pakistanske premierminister.

Frankrigs præsident, Emanuel Macron, og hans tyrkiske kollega, Recep Tayyib Erdogan, deltog som de eneste statsoverhoveder virtuelt på konferencen. Derudover var EU-kommissionens leder, Ursula von der Leyen, med i en videotale. Hun lovede yderligere støtte på 10 milliarder euro til det kriseramte land, og tilføjede, at den humanitære støtte fra EU dermed er på 172 millioner euro. Derudover har EU sammen med FN, Verdensbanken og Den Asiatiske Udviklingsbank samarbejdet med de pakistanske myndigheder om opgørelsen af de endelige omkostninger.

For Danmark deltog ambassadøren for FN i Geneve, Erik Brøgger Rasmussen. Han nævnte, at Pakistans plan for en klimamodstandsdygtig genopbygning kan blive et eksempel for andre lande, hvis den bliver gennemført på en fornuftig måde. Han kunne ligeledes oplyse, at den danske regering har besluttet at bidrage med yderligere 27 millioner dollar til nødhjælp gennem UNICEF.

Et af verdens mest klimaskrøbelige lande

Pakistans plan for genopbygning af landet har et stort fokus på modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Landet er udsat, og den næste katastrofe kan vente lige om hjørnet, understregede Knut Ostby, der er repræsentant for FN’s Udviklingsprogram i Pakistan, ved en briefing forud for konferencen.

“Dette er en klimakatastrofe, der er skabt af de accelererende klimaforandringer i hele verden, og det overordnede problem er, at det kan ske igen. Der er kun seks måneder til den næste monsunregn og vi kan ikke forudse, hvor slem den bliver,” sagde han.

Pakistans minister for planlægning, udvikling og reformer nævnte ligeledes, at der er behov for at sikre landet bedre mod klimaforandringernes hærgen. Oversvømmelserne var ikke de eneste vejrmæssige udfordringer, der prægede landet i 2022. En hedebølge tidligere på året var ifølge ministeren den værste i 61 år.

“Som et af de mest klimaskrøbelige lande oplevede vi alvorlige klimakatastrofer gennem 2022. Det startede med ekstremt høje temperaturer, skovbrande og tørke, og det kulminerede i disse oversvømmelser, der er uden fortilfælde, i løbet af blot fire måneder,” sagde han.

Ministeren nævnte, at Pakistan i 2015 indledte bestræbelserne på at indfri FN’s verdensmål, der blev vedtaget samme år, men oversvømmelserne har skyllet 7 års fremgang væk.

Planen for genopbygning er imidlertid i verdensmålenes ånd, ifølge ministeren, der roser den for at være modstandsdygtig og inkludere lokalbefolkningen i beslutningen. Ud over at genopbygge ødelagt infrastruktur skal bestående infrastruktur sikres bedre mod katastrofer. Der er også sat penge af til blandt andet beskyttelsesværn mod fremtidige oversvømmelser, varslingssystemer og katastrofeberedskab.   


Artiklen er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.