Politikere fra Bhutan i Danmark for at få inspiration til deres unge demokrati

Laurits Holdt

Delegationen, der består af 12 ledende repræsentanter for partierne, besøger både Christiansborg og ude i landet, hvor de håber at finde inspiration fra det danske demokratis demokratiske kultur, skriver Dansk institut for partisamarbejde (DIPD) i en pressemeddelelse.

Bhutan vedtog i 2008 som det yngste demokrati i verden at overgå fra oplyst enevælde til parlamentarisk styret forfatningsmæssigt monarki, efter en meget grundig proces iværksat af den fjerde konge i 2005.

Valget i 2008 gav DPT (Bhutans Lyksalighedsparti) næsten total dominans med 45 ud af 47 pladser i underhuset. Ved parlamentsvalget i 2013 skiftede magten til oppositionspartiet PDP (Folkets Demokratiske Parti), med 35 af de 47 pladser.

Bhutan har oplevet en internationalt set enestående fredelig demokratisk udvikling. Alligevel er der store udfordringer i at engagere borgerne i udviklingen af demokratiet. F.eks. er der kun valgt få kvinder, selv om flere kvinder end mænd er registreret som vælgere og afgiver deres stemme.

Forfatningen fastslår også, at der kun kan være to partier i parlamentet, regeringspartiet og oppositionspartiet, og at kandidaterne skal være mindst 25 år og højest 65 år gamle samt have en universitetsgrad.
 
DIPDs direktør, Bjørn Førde, udtaler:

”Demokratiet i Bhutan er stadig ungt og rodfæstningen af en demokratisk kultur med partier som repræsenterer alle befolkningsgrupper og inkluderer kvinder på lige fod med mænd er i sin tidlige fase. DIPD støtter en platform bestående af alle de politiske partier – kaldet ’Bhutan Democracy Dialogue’ – for at styrke dialogen på tværs af partierne, og desuden for at styrke partiernes kapacitet til at udvikle politik og kommunikere med medlemmer og befolkning. Her kan de lære af de danske partier.”