Spanien dropper retsforfølgelsen af menneskerettigheds – krænkere

Forfatter billede

Af Katarina Anjert och Aron Lindblom, Kristna Fredsrörelsen i Guatemala, www.latinamrika.nu

GUATEMALA BY, 1. Oktober 2009: Spanien har beslutat att inte längre döma grova brott mot mänskligheten enligt den universella jurisdiktionen. För Guatemala innebär det ett bakslag i kampen för rättvisa och mot straffrihet efter folkmordet.

Enligt internationell rätt är vissa brott, exempelvis tortyr och folkmord, så allvarliga att vilket land som helst kan starta en utredning, oavsett var i världen brottet begicks. Denna princip kallas “universell jurisdiktion” och Spanien har under senare år varit ett föregångsland för användandet av denna.

Det spekuleras i att Spanien nu drar sig tillbaka efter påtryckningar från bland annat USA, Israel och Kina för att undvika kommande utredningar om Guantánamo, i Gaza och Tibet, processer som skulle kunna skada bilaterala avtal mellan länderna i en tid då Spaniens ekonomi redan är svag. Beslutet om att ändra lagstiftningen togs av den spanska kongressen tidigare i år. För att den nya lagtolkningen ska gå i kraft krävs en ratificering av senaten, något som i Spanien brukar ske mer eller mindre per automatik.

Torsdag utredte sex spanska domare tretton internationella fall om grova brott mot mänskligheten, varav ett handlar om Guatemala. I det guatemalanska fallet står Rios Montt (diktator i Guatemala 1982-83) och andra före detta presidenter, försvarsministrar och polischefer åtalade för folkmord, tortyr och andra brott mot mänskligheten.

Spanien försäkrar att dessa tretton utredningar kommer att avslutas, men i fortsättningen kommer man inte ta upp fall som rör historiska brott mot mänskliga rättigheter. Detta innebär att det kommer bli svårare för vittnen och överlevande i Guatemala att uppnå rättvisa i de många utredningar som återstår.

Under Guatemalas 36 år långa inbördeskrig (1960-1996) dog minst 200 000 människor, varav 83 procent kom från ursprungsbefolkningen maya. Militär och allierad paramilitär står ansvariga för 93 procent av de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under kriget. Flera av de ansvariga sitter fortfarande på inflytelserika poster inom staten, militären och företagsväsendet. Guatemalanska och internationella människorättsorganisationer har fördömt den spanska lagändringen, men ingenting tycks kunna stoppa den från att gå i kraft.