Turen går til besatte områder

Laurits Holdt

Flere danske rejseselskaber markedsfører rejser til de israelsk-besatte områder som rejser til selve israel. Det strider imod markedsføringsloven, mener ekspert. DanWatch har netop udgivet en rapport om emnet.

Syv danske rejseselskaber ligger på kant med markedsføringsloven, viser ny DanWatch rapport ‘Turen går til bessat land’, der er blevet offentliggjort onsdag.

Det Døde hav, Bethlehem og ølfabrikker i Golan Højderne er destinationer, som umiddelbart ikke lyder, som om de er under militær besættelse, men i virkeligheden er de komplekse brikker i den årelange historie af meneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser, som Israel-Palæstina konflikten består af.

Turistdestinationerne ligger på besat område, men markedsføres i høj grad som israelske rejsemål af de danske rejseselskaber.

Rejseselskabet Tikva Travel, skriver eksempelvis i salgsmaterialet for ”Landbrugsfaglig turistrejse Israel” at man ”kører til Katzrin, hvor der er et besøg ved deres vingård, kvægbrug og æbleplantager.”

Det fremgår således ikke, at de rejsende vil befinde sig i en folkeretsstridig bosættelse i de syriske Golan Højder uden for Israels internationalt anerkendte grænser.

På kant med dansk markedsføringslov

Ifølge lovens generalklausul § 1 skal erhvervsdrivende “udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

Ifølge Lektor i formueret og forbrugerret ved det juridiske institut på Aarhus Universitet Anne-Dorte Bruun Nielsen, er paragraffen en af flere i markedsføringsloven som selskaberne er i strid med:

“Med Israel og de besatte områder er der tale om et særligt forhold, idet der ikke er tale om indenrigspolitiske forhold, men om det ene lands besættelse af det andet og konsekvenserne af dette. Og som det dokumenteres har både den danske regering og FN en klar holdning til, hvorledes man bør forholde sig til denne realitet. De omhandlede rejsebureauer forholder sig ikke etisk ordentligt til dette,” siger hun og tilføjer:

“Særligt er det vel mest stødende med de rejsebureauer, der direkte og udtrykkeligt siger, at de overholder de etiske krav og lægger vægt på at tage vare på lokalbefolkningens tarv. Her ville jeg som forbruger opleve, at jeg meget direkte blev ført bag lyset.”

Markedsføring fremme den israelske fremstilling

Læs hele artiklen på DanWatch’ websted

Om rapporten

DanWatch har undersøgt en række rejseselskaber, der arrangerer rejser til Israel og de af Israel besatte territorier.

Rapporten ‘Turen går til besat land’ viser, at rejseselskabers hjemmesider og salgsmateriale systematisk markedsfører de besatte områder som israelske. Dette er på kant med markedsføringslov.

Projektet er finansieret af Folkekirkens Nødhjælp.

Download rapporten Turen går til besat land (PDF, 27 sider)