Uddanner unge i Mellemøsten til at føre tilsyn med fængsler

Laurits Holdt

Dansk institut mod tortur, DIGNITY, arbejder bl.a. på at nedbringe omfanget af tortur i Mellemøstens fængsler ved at føre tilsyn med dem. Derfor uddanner instituttet menneskerettighedsaktivister i at inspicere fængslerne.

DIGNITY har netop afsluttet første runde af et træningsprogram i fængselstilsyn for unge. Det er ungdommen, som skal sikre fremtidens fængsler mod vold og tortur. Det skriver instituttet på sit websted mandag.

Nina Nordberg er netop hjemvendt fra Libanon, hvor hun af været med til at færdiguddanne det første hold unge menneskerettighedsaktivister fra Mellemøsten og Nordafrika i, hvordan man gennenfører gode fængselstilsyn. Som programrådgiver i DIGNITY koordinerer hun ungdomstiltaget og udvikler træningsprogrammet. Hun fortæller om de erfaringer, hun har taget med hjem fra ungdomsprojektets første runde, som altså netop er slut nu.

“Der er behov for, at vi investerer i fremtiden og tænker langsigtet. I takt med at flere og flere lande vil ratificere OPCAT (Optional Protocol Against Torture), vil der blive et større behov for, at vi imødekommer landenes åbenhed og villighed til at bekæmpe tortur og vold. Det gør vi bedst ved at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke inden for monitorering af fængslerne. Satser på de unge allerede nu, vil vi også stå stærkt om 10 til 20 år.”

Nina Nordberg mener, at det, netop nu, er vigtigt at uddanne den unge generation i at lave fængselstilsyn i MENA-regionen.

“Det fantastiske ved at arbejde med unge mennesker, er at de har så meget gåpåmod og entusiasme. Gruppen fungerer virkelig dynamisk. De har mod på fremtiden – altså på en hel anden måde, end jeg oplever hos den ældre generation. De har ikke mistet drømmen om en bedre fremtid og flere rettigheder”.

Regionen mangler ekspertise

Ungdomstiltaget er en del af DIGNITYs regionale program, Inspektion af fængsler i MENA-regionen, som har til formål at begrænse tortur i MENA blandt andet ved hjælp af uafhængige tilsynshold. På DIGNITYs initiativ er der blevet oprettet og uddannet uafhængige tilsynshold, som består af jurister, læger, retsmedicinere og andre fagpersoner.

En del af programmets langsigtede plan er, at der bliver skabt en yngre base af fageksperter, som kan imødekomme fremtidens muligheder og bidrage til at skabe et mindre voldeligt miljø både inden og uden for fængselsmure. MENA-regionens fængsler – har historisk set været og er stadigvæk plaget af ekstrem umenneskelig behandling. Men flere lande er ved at åbne op for fængselstilsyn, og nogle regeringer er meget samarbejdsvillige med hensyn til at bekæmpe tortur og respektere menneskerettighederne.

I flere lande har DIGNITYs arbejde haft en yderst positiv effekt på forholdene, mens der er stadig mange lande i regionen, hvor det er svært at komme ind bag murere. Og der er stadig lang vej forude inden regionen er fri for tortur.

“Der er et stort behov for at skabe mere viden, interesse, kapacitet og ekspertise inden for dette felt. Det er et generelt behov, men særligt stort blandt unge, da den ældre generation er dominerende inden for dette felt. Vi tror på, at det vil have stor effekt på lidt længere sigt at satse på den yngre generation allerede nu”.

Ungdommen kan forandre fremtiden

Noha Roukoss er en af de nyuddannede elever fra ungdomsprogrammet. Hun arbejder for Caritas i Adlieh, et underjordiske fængsel for flygtninge i Beirut.

“Jeg bruger allerede monitoreringsteknikkerne i mit arbejde, selvom det kun er få uger siden uddannelsen sluttede. På sigt håber jeg på at kunne udføre monitering af fængsler og arresthuse i andre lande i regionen”, forklarer Noha Roukass.

Hun har arbejdet for Flygtningecentret i Beirut, siden hun var 21 år gammel og oplever hver dag, hvordan borgerkrigen i Syrien sender tusindvis af familier på flugt.

“Mange af de flygtninge, der kommer til Libanon fra Syrien uden opholdstilladelse ender ofte i arresthuse, fordi de ikke har deres papirer i orden. Mange af dem får en nedværdigende behandling sammenlignet med andre fanger”, forklarer hun.

Hun håber derfor, at hun kan bruge sine nye færdigheder fra uddannelsen til at sørge for, at de mange syriske flygtninge får en ordentlig og fair behandling i de libanesiske arresthuse. For selvom flygtningeproblematikken bliver mere og mere omfangsrig i Libanon og fremtiden ikke ser lovende ud, så tror Noha Roukoss på forandring.

“Lige nu sker der store omvæltninger, og mange mennesker lider under dette, men håbet om frihed og rettigheder er opstået under de arabiske revolutioner, og vi er nødt til at holde fast i det håb. Jeg er ikke i tvivl om, at folk vil få det bedre en dag og volden vil bliver mindre, men revolutioner tager mange år”.

Og fra DIGNITYs programkoordinator Nina Nordberg lyder de samme toner:

“Det kan være svært at være optimistisk, når jeg kigger på situationen i Mellemøsten i dag. Især når jeg ser, hvordan de tilbagevendende uroligheder i Libyen truer håbet om demokrati, og hvordan Egypten har valgt stabilitet frem for frihed og menneskerettigheder. Men der er sat noget større i gang, som ikke kan stoppes igen.  Militærregimet i Egypten kan måske fratage rettigheder nu og her, men jeg er overbevist om, at de ikke kan fratage befolkningen deres politiske bevidsthed, som blev genvundet under revolutionen. Mellemøsten har ændret sig for altid, men vi må huske at demokratiseringsprocesser tager lang tid”.