USA’s mission: Det startede, og det fortsætter, med kursen sat af hvide protestantiske europæiske mænd

Bærerne af den amerikanske myte er hvide kristne europæiske indvandrere og deres efterkommere, og ifølge den amerikanske grundfortælling, der det også dem, der skal civilisere resten af verden, skriver Lars Erslev Andersen.


Foto: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images
Laurits Holdt

31. januar 2024

USA er ikke blot verdens stærkeste militære magt. USA har også som stat historisk haft den guddommelig mission at lede og civilisere resten af verden efter de principper, der skabte USA.

Den amerikanske mission – Mytologi og magt

Lars Erslev Andersen: Den amerikanske mission – mytologi og magt

Aarhus Universitetsforlag

418 sider

Pris: 330 kroner

Forlagets omtale af bogen

Tolkningen af denne rolle varierer over tid og med forskellige præsidenter, men rollen er grundlæggende indlejret i myter og religion og er som sådan tanken om en videreførelse af nybyggernes kamp for at civilisere Amerikas vilde vesten. Grundforståelsen i den kamp var klart, at nybyggerne var de oprindelige indbyggere overlegne, og at denne overlegenhed i samspil med deres kristne religion gav dem ret til at gøre, hvad de gjorde, uanset hvor brutalt det var.

Bærerne af den amerikanske myte var den gang og er stadig hvide kristne europæiske indvandrere og deres efterkommere. Og mere snævert, det er og var hvide efterkommere af de teutoniske (germanske) stammer. Kristne protestanter, der ifølge myten skabte et nyt fællesskab af frie og fromme frihedselskende individer i Amerika. Og det er ifølge Erslev Andersen stadig en del af den mytiske amerikanske grundfortælling, at dette stærke fællesskab skal civilisere resten af verden.

Lars Erslev Andersen, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, har med sit store værk om ”mytologi og magt” i forhold til Den amerikanske mission været igennem et gigantisk materiale for at kunne skabe et samlet billede af USA og USA’s betydning for verden. Resultatet er både overbevisende og skræmmende.

Vil forme verden i sit eget billede

Erslev Andersen gør meget ud af Theodore Roosevelt og Woodrow Wilson og deres historiske mål og idealer. Her i et direkte citat:

”Roosevelt gjorde amerikansk civilisation til det centrale begreb i amerikansk imperialisme, og Wilson radikaliserede det til en amerikansk mission, der gennem magt, diplomati og økonomi skulle gøre den exceptionelle amerikanske civilisation med dens statsbegreb og føderalisme, formet efter myten fra de puritanske protestantiske nybyggeres samfundsmodel, fri for statens omsiggribende magt og dens institutionelle tvang til en universel model for verdenssamfundet. Fordi det var de hvide efterkommere af de teutoniske stammer, der havde båret denne udvikling helt frem til at gøre USA til verdens stærkeste stat, skulle det ifølge Roosevelt og Wilson også være dem, der skulle lede resten af verden.”

Det er mange år siden, og både verden og USA har på godt og ondt udviklet sig siden. Bogen redegør også for, hvordan USA’s politik har undergået store forandringer. Eksempelvis fra ønsket om at undgå involvering i krige udenfor USA i tiden mellem de to verdenskrige og til den aktive og afgørende deltagelse i Anden Verdenskrig efter Pearl Harbour og involveringen i et utal af konflikter siden. Denne korte omtale af bogen springer givetvis alt for meget over.

I det store og lange perspektiv står budskabet imidlertid tilbage, at USA vil fortsat udvikle og skabe civilisation i verden i sit eget billede. Andre civilisationer er pr definition dårligere udviklet, og civilisationsnormen er stadig den jødisk-græske og måske græsk-romerske. Tilsat amerikanske frihedsidealer.

USA vil være øverst

En af Erslev Andersens skræmmende konklusioner er, at USA med denne baggrund fortsat og uden forbehold vil fastholde USA som en unipolær magt, og det er grundlaget for sikkerhedspolitikken. Kinas opstigen er åbenbar, og rivaliseringen mellem USA og Kina ligeledes, men medens USA siden Anden verdenskrig har været involveret direkte militært i et utal af konflikter, så er Kina bortset fra sit eget nærområde militært fraværende i det meste af verden. Kina udgør ifølge Erslev Andersen ikke en identificerbar militær trussel mod Vesten eller USA. Der er rum for forhandling og for kompromiser, blot ikke for USA.

”Konklusionen er derfor, at USA’s genstart af Øst-Vest-konflikten handler om, hvem der skal være den stærkeste økonomi i verden og dermed ret beset ikke om den påståede konfrontation mellem autokratier og demokratier. Det er Kinas opstigning som en økonomisk magt, USA med sin sikkerhedsstrategi først og fremmest tager sigte på, og det er det perspektiv, der forhindrer USA i diplomatisk at forhandle med Kina om – i det mindste at forsøge – at bilægge konflikten om Irans atomenergiprogram og krigen i Ukraine, hvilket er konflikter, Kina og resten af verden har store interesser i at få stoppet hurtigst muligt.”

Erslev Andersen beskæftiger sig naturligvis også i omtalen af de mange aktuelle konflikter med ”det moralske og værdipolitiske dobbeltbogholderi” som præger Vesten og USA, og som fører til, at der er helt forskellige normer for, hvordan Vesten og USA vurderer overtrædelse af menneskerettigheder, alt efter om det er USA’s modstandere eller USA’s allierede, der begår dem.

Det dobbeltmoralske bogholderi er samtidig en meget væsentlig årsag til at flere og flere lande nu vender sig mod USA’s forsøg på at definere, hvordan verden skal se ud og opføre sig.

Hvide mænds forskning

Det er en grundig bog med mange detaljer og Erslev Andersen påviser, hvordan de mytologiske amerikanske grundholdninger historisk har spillet en rolle på så forskellige områder som opbygningen af universitetsstudier og skabelsen af internationale institutioner.

Grundlaget for ”internationale studier” på universiteterne i USA (og i Danmark) er ifølge ham alene hvide mænds forskning i internationalisme, idet andre internationale forskere bevidst blev udeladt, da studierne blev skabt. Der er detaljer og dokumentation.

Og verdens internationale institutioner, sommetider kaldet det internationale samfund, er i vid udstrækning skabt og formet af USA og de amerikanske værdier. Det kan godt være, at Kina ønsker et regelbaseret internationalt samfund, men Kina og mange andre lande ønsker i dag reformer, der fører til at internationale institutioner og deres regler afspejler verden på en ny og anderledes måde. Også her er USA ved at komme i mindretal.

Ifølge Erslev Andersen forstærker USA med sin nuværende strategi både den globale konflikt internationalt og splittelserne i sit eget hjemland. Sikkerhedspolitikken truer med at ødelægge USA og dermed den frie verden indefra.

”Den amerikanske mission” er ikke nødvendigvis en nem bog at læse. Sproget er sine steder knudret med meget lange sætninger og et væld af indskud og referencer. Der er også for mange korrekturfejl. Men det er sliddet værd at læse alle sider. Det er en meget veldokumenteret beskrivelse af en skræmmende udvikling, som har konsekvenser for os alle sammen.