Vandtopmøde kan hente inspiration fra Aarhus og Ghana

Kvinde henter vand i Tema, Ghana.


Foto: Bo Illum Jørgensen
Søren Steensig

7. september 2022

En fjerdedel af klodens befolkning – ca. 2 milliarder mennesker –– mangler adgang til rent drikkevand. Så der er udfordringer nok at tage fat på, når op mod 10.000 eksperter, forskere, politikere, repræsentanter for virksomheder og mange andre mødes i København til globalt vandtopmøde den 11.-15. september.

Verdensmål #6 sigter mod at sikre hele jordens befolkning adgang til rent vand og sanitet i 2030, og der er gjort store fremskridt de seneste år. Alligevel fastslog den seneste status fra FN, at udrulningen af rent vand og sanitet skal gå fire gange så stærkt som nu, hvis målet skal nås.

Dansk ekspertise er værdsat i Ghana

Danmark er lidt af en sværvægter inden for vandteknologi: Ingen andre lande har så mange vandpatenter eller så stor en eksport af vandteknologi pr. indbygger. På topmødet vil 80 danske udstillere vise og fortælle, hvordan de kan bidrage til at sikre flere mennesker adgang til rent vand og sanitet.

Og de danske ambitioner er store: Målet er at fordoble Danmarks eksport af vandteknologi fra de nuværende 20 milliarder kroner om året til 40 milliarder i 2030.

Clifford Braimah vil være blandt deltagerne i en større delegation fra Ghana til vandkonferencen i København. Han er administrerende direktør for Ghana Water og understreger, at teknologi er vigtig, men ikke kan gøre det alene:

”Vi har behov for meget mere viden og for at opbygge vores systemer og kapacitet, så vi kan gøre brug af den nye teknologi,” understreger han.

Medarbejdere ved Ghana Water gennemgår rensningsanlæg i Tema. Vedligeholdelse af anlæggene har tidligere været et problem, men med sparring fra Aarhus er myndighederne i Tema og medarbejdere fra Ghana Water nu ved at udarbejde en plan for vedligeholdelsen.
(Foto: Bo Illum Jørgensen)

Clifford Braimah er godt tilfreds med et flerårigt samarbejde, Ghana Water har med Aarhus Vand og Aarhus Kommune:

”Vi har brug for den viden, de kompetencer og erfaringer, vores kolleger fra Aarhus Vand og Aarhus Kommune kommer med, så vi sammen kan udvikle de rigtige løsninger, der er tilpasset Ghana. Udstyr og anlæg er ikke så meget værd, hvis vi ikke har tilstrækkelig viden til at gøre brug af det.”

Billigt, men effektivt udviklingssamarbejde

Ghana har egentlig vand nok, men problemer med at skaffe det ud til borgerne. En af de store udfordringer er vandspild – op mod halvdelen af vandet fra vandværkerne går tabt, før det når ud til forbrugerne. Det er et af de problemer, ghaneserne henter hjælp til at få løst gennem et såkaldt myndighedssamarbejde.

Samarbejdet involverer Aarhus Kommune og Aarhus Vand (der er ejet af kommunen), og i Ghana er Tema Kommune og Ghana Water med. Det blev indledt i 2019, ventes at vare omkring 10 år og er betalt af den danske udviklingsbistand. De 10 års koster et sted mellem 30 og 40 millioner kroner i tilskud fra Danida.

Selvom det ikke er svimlende beløb i det store regnskab, er målene ambitiøse. Vandspildet i ledningsnettet i Tema skal halveres, og Ghana Water vil bruge erfaringerne fra Tema andre steder i landet.

Tema Kommune er med hjælp fra Aarhus også i gang med at udarbejde en plan for afledning og rensning af spildevand og håndtering af overfladevand – sådan en er der nemlig ikke nu.

Planen skal blandt andet beskrive, hvordan ledningsnettet og rensningsanlægget kan holdes ved lige, og hvordan kommunen kan opkræve en afgift fra borgere og virksomheder til finansiere vedligeholdelsen.

Ud over repræsentanterne fra Ghana vil også Aarhus Vand være massivt til stede på vandtopmødet i København – blandt andet for at vise en en række kortfilm om projektet og langdistance-samarbejdet bag det.

Du kan se kortfilmene her.