18 nye projekter skal få flere danske unge til at samarbejde med kollegaer i det globale Syd

GLOBUS-puljen støtter samarbejde mellem danske undervisningsinstitutioner og partnere i det globale Syd.


Foto: Robert Alexander/Getty Images
Laurits Holdt

1. august 2023

Puljen til støtte af samarbejde mellem danske undervisningsinstitutioner og partnere i det globale Syd gav før sommerferien grønt lys til 18 projekter, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske uddannelsessektor. De over 14 millioner kroner, der er bevilget, giver studerende og lærlinge over hele landet mulighed for at engagere sig i samarbejde med kollegaer i det globale Syd og sammen bidrage til FN’s verdensmål.

Puljen, som hedder GLOBUS – en forkortelse for Puljen for Globalt Engagement, Uddannelse og Samarbejde – blev etableret i 2022, og det er blot anden gang, at den uddeler midler. De 18 støttede projekter blev udvalgt mellem 46 ansøgninger.

Ansøgerfeltet er bredt og både erhvervsskoler, professionshøjskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, folkeskoler, FGU’er, VUC’er og universiteter er repræsenteret, enten som hovedansøger eller som partner i samarbejde med for eksempel en ngo eller en forening.

De bevilgede midler gør at blandt andre folkeskole- og gymnasieelever, lærer- og pædagogstuderende samt mekaniker-, elektriker- og tømrerlærlinge nu får mulighed for at engagere sig i globale forhold i deres uddannelse. Dermed kan de både bidrage til arbejde med FN’s verdensmål i det globale Syd og gøre deres egen uddannelse mere relevant og spændende.

Næste ansøgningsfrist er 1. september. Læs mere på puljens hjemmeside.

GLOBUS er finansieret af Udenrigsministeriet. Puljen forvaltes af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og Ulandssekretariatet.

Bæredygtige toiletbygninger til Kenya

Blandt de støttede initiativer er Skive College og UC Holstebros projekt, hvor danske elektriker- og tømrerelever i samarbejde med kenyanske murerelever udvikler og bygger toiletbygninger på en erhvervsskole i landbyen Nyandiwa i Kenya.

De kenyanske murerelever står for at støbe toiletternes fundament, mens de danske elever skal montere tagrender og installere solceller, og samtidig oplære de kenyanske elever i de muligheder, solceller giver. På den måde lærer begge elevgrupper noget af hinanden og er afhængige af hinandens kompetencer gennem hele projektet.

Projektet skaber en fremtid med bedre sanitære forhold i den kenyanske landsby, men vigtigst af alt er det med til at uddanne nye faglærte både i Danmark og Kenya.

Udover udvekslingsdelen indeholder projektet også et cirkulært element, hvor brugt inventar fra de danske erhvervsskoler sendes til skolen i Kenya.

Insektmad på skoleskemaet

Fremtidens mad kommer på skoleskemaet, når Hvalsø Skole sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Hvalsø Spisehus og den cambodianske ngo Sustainable Soil for Life vil engagere en gruppe elever i især verdensmål 2 (Stop sult), 12 (Bæredygtig produktion) og 13 (Klimaindsats). Det sker gennem et nyt valgfag, E@ducation, der skal give eleverne en følelse af medansvar og handlemuligheder i forhold den grønne omstilling, lokalt og globalt.

Eleverne skal blandt andet besøge partneren i Cambodia, hvor de får indblik i, hvordan klimaforandringer giver problemer for den lokale fødevareproduktion, og de arbejder på nye metoder, der er mere bæredygtige og klimatilpassede.

Her vil de også få udvidet deres syn på, hvad man egentligt kan spise. Måske er insekter en af løsningerne i den grønne omstilling. Det bliver til en SoMe-kampagne som eleverne selv laver under navnet ”Dare to Eat”, og når de kommer hjem, vil de bruge deres erfaringer til at starte egen produktion af svampe og insekter i samarbejde med landbrug i lokalområdet.

Medicinsk udstyr til Ukraine

10. klasse-eleverne på Michaelskolen i Herlev, får hands-on erfaringer med udviklingsarbejde og laver samtidig et modelprojekt der kan inspirere og guide andre elever. Skolen har nemlig sammen med ngo’en Bevar Ukraine fået midler til et cirkulært projekt, hvor de skal sende medicinsk udstyr til hospitaler og lægeklinikker i Ukraine.

Det er eleverne selv, der skal koordinere indsamlingen og forsendelsen af udstyr, ligesom de laver en drejebog, der kan bruges til lignende projekter. De kommer også løbende til at formidle projektet og give erfaringer videre til de kommende elever, der fører projektet videre. Undervejs får de konkrete erfaringer med både formidling og udviklingsarbejde i praksis og ser, hvilken forskel deres egen indsats kan gøre et andet sted i verden.

I dette projekt er det især verdensmål 3 om sundhed og trivsel og samt 12 og herunder delmål 12.5 om genbrug, der er fokus på.

Gang i engagementet

GLOBUS støtter projekter, som skaber engagement om udviklingssamarbejdet og verdensmålene i Danmark, og mange af projekterne bruger både nye, innovative og gennemprøvede metoder.

Spor media vil sammen med Københavns Åbne Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium lave virtuelle studierejser, hvor danske elever mødes live, via computere og smartphones, med unge ’kulturguider’ i Kenya eller Bolivia. Eleverne introduceres til dagligdags- og samfundsproblemer, hvor guiderne bor, og sammen laver de formidling om det verdensmål, der er i fokus for ’rejsen’.

Caritas Danmark vil sammen med Niels Steensens Gymnasium og Grundskole samt HearHEAR lave podcasts og radioprogrammer i Uganda, baseret på 9. klasses studieophold i det østafrikanske land. Uganda er også fokus for Rysensteen Gymnasium, hvor danske og ugandiske unge sammen skal udarbejde en klimapolitisk kampagne.

ZBC vender snuden mod Kenya i ”Verdens Vildeste Værksted”, hvor danske automekanikere skal være med til at opbygge et autoværksted i et lokalsamfund, hvor kenyanske unge får mulighed for faglig uddannelse på værkstedet.

Se listen over alle igangværende GLOBUS-projekter