Åbent brev til regeringen: Stop udhulningen af udviklingsbistanden

Laurits Holdt

Tre ministre har i dag fredag modtaget et åbent brev, der er underskrevet af 175 organisationer, som alle beskæftiger sig med udviklingssamarbejde eller humanitært arbejde. I brevet kritiserer organisationerne, at regeringen har taget to milliarder kroner fra den langsigtede udviklingsbistand for at betale for modtagelsen af indtil videre 20.000 flygtninge fra krigen i Ukraine.

Det er en udhulning af udviklingsbistanden, mener de, og det vil kunne skade Danmarks indsatser for at bidrage til fred og stabilitet og for at bekæmpe fattigdom, kriser og mere fordrivelse i verdens mest skrøbelige regioner. Behovet for Danmarks udviklingsbistand er større ude i verden end herhjemme, skriver organisationerne.

Samtidig advarer de om, at det vil få ”fatale” konsekvenser, hvis der tages endnu mere. Og det er langt fra umuligt, for regeringen har meddelt, at der kan komme op til 100.000 flygtninge til Danmark som konsekvens af krigen i Ukraine.

Regeringen bør frede den langsigtede udviklingsbistand i år og i de kommende år, mener de.

Der er tale om en meget bred vifte af organisationer fra de store som Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp til de noget mindre tanzibarn.dk og Dialogos.

Brevet er stilet til statsminister Mette Frederiksen, udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

“Vi har en solidarisk forpligtelse

Flere af organisationerne er involveret i og omkring Ukraine, og de understreger i brevet, at de støtter hjælpeindsatsen, men peger på, at verden har mange andre – og mange store – kriser. De mener, at hjælpen til de ukrainske flygtninge må findes et andet sted på statsbudgettet.

”Når verdens opmærksomhed er rettet mod en bestemt krise, er det vores opgave også at huske helheden og det langsigtede perspektiv. Der er desværre mange alvorlige kriser og mennesker i nød andre steder i verden, som vi har en solidarisk forpligtelse overfor. Danmark har råd til at finansiere modtagelse og beskyttelse af flygtninge fra Ukraine gennem andre finansieringskilder end gennem udhuling af udviklingsbistanden,” siger Lars Koch, som er generalsekretær i Oxfam IBIS og en af underskriverne på brevet.

Generalsekretær hos Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen har også underskrevet brevet. Hun mener, at det er uansvarligt at skære i udviklingsbistanden i en tid, hvor kriser hober sig op globalt:

“Vi står overfor en eskalerende sultkatastrofe drevet af covid, klimakrise og konflikt – og krigen i Ukraine vil kun forværre den situation. Det er verdens kornkammer, der står i flammer. Vi skal hjælpe ukrainske flygtninge, det er der ingen tvivl om. Men vi må ikke sende regningen til verdens fattigste og mennesker på flugt i Syrien, Sahel og Sydsudan. Det er uansvarligt, trist og utroligt kortsigtet,” siger hun.

Katrine Skamris er forperson i CISU – Civilsamfund i Udvikling, som er en sammenslutning af næsten 300 danske civilsamfundsorganisationer. Hun mener, at regeringens nedskæringer står i kontrast til danskernes solidaritet og engagement i udviklingssamarbejdet:

“Rigtig mange danskere viser global solidaritet og engagerer sig i at gøre en forskel i verden. Gennem udviklingsbistanden styrkes det engagement og bistandens værdi vokser – at skære i bistanden rammer derfor både den forskel Danmark og danske ildsjæle gør i verden. Det er de alvorlige konsekvenser, vi står sammen om at gøre vores politikere opmærksomme på med dette fælles brev,” lyder det fra hende.

Læs det åbne brev i sin helhed her

Kære statsminister Mette Frederiksen,

Vi, 175 civilsamfundsorganisationer, er til stede i verdens mange brændpunkter. Vi er der, når hungersnød rammer i Yemen, når piger ikke må gå i skole i Afghanistan, når orkaner rammer Mozambique, når der bliver slået ned på demonstranter i Myanmar, når fødevarekrisen rammer i Sahel-region, og når krigen raser i Ukraine.

Vi skal hjælpe de mennesker, der flygter krigen i Ukraine, men det skal ikke ske på bekostning af verdens fattigste og Danmarks vigtige indsatser for at bidrage til fred og stabilitet i verden. Den udhuling af udviklingsbistanden, vi er vidne til i dag, bør være utænkelig i en verden med stigende ulighed og fattigdom og eskalerende kriser. Vi skriver derfor til jer for at understrege, hvor fatale konsekvenser de massive nedskæringer i udviklingsbistanden har, og hvorfor bistanden skal bruges i udviklingslandene og ikke i Danmark:

I en verden i krise skal dansk udviklingsbistand gå til de fattigste

Verdens fattigste lever fortsat i pandemiens greb. Konsekvenserne af Covid-19 er langvarige og betyder, at fattigdom i verden stiger for første gang i 10 år. Pandemien har forårsaget voksende ulighed, en demokrati- og uddannelseskrise. Dertil kommer den globale klimakrise, konflikter og fordrivelse og stigende fødevarepriser, som ifølge FN kan blive den værste fødevarekrise siden 2. verdenskrig. Behovet for udviklingsbistand er altså kun vokset de seneste år.

Danmarks rolle i verden er vigtig

Danmark er tæt forbundet med verden, og selvom vi er et lille land, gør vi en stor forskel for demokrati, menneskerettigheder og verdens fattigste mennesker. Når bistanden bruges langsigtet og målrettet, er det et af vores vigtigste redskaber i arbejdet for en fredelig, retfærdig, og grøn verden. Ved at stå fast på vores værdier spiller vi en vigtig international rolle gennem vores udenrigs- og udviklingspolitik.

Danskernes støtter vores globale engagement

Det danske udviklingssamarbejde bygger på danskernes solidariske engagement og arbejde for en demokratisk og bæredygtig verden. Det sker f.eks. gennem frivillighed i genbrugsbutikker, landsindsamlinger, arbejde med FN’s Verdensmål, beskyttelse af flygtninge og modtagelse af ukrainere i Danmark. Der er brug for danskernes engagement både hjemme og ude i verden.

Den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Fælles om Verden, sætter retningen for udviklingssamarbejdet. Den er langsigtet med fokus på demokrati, menneskerettigheder, klima og forebyggelse af konflikt, skrøbelighed og fordrivelse. Det er denne strategi, bistanden skal bruges til at indfri.

Det danske civilsamfund står klar til at hjælpe de fordrevne fra Ukraine både herhjemme og i Ukraine, hvor danske organisationer er stærkt tilstede. Det gør vi samtidig med, at vi står sammen med de mest udsatte i verdens skrøbelige regioner. Vi opfordrer derfor på det kraftigste regeringen til at stoppe udhuling af udviklingsbistanden. Behovet for Danmarks udviklingsbistand er større ude i verden end herhjemme.

På vegne af 175 danske civilsamfundsorganisationer

Se hvilke organisationer, der har skrevet under på brevet på Globalt Fokus’ hjemmeside.