Britiske Rwanda-planer kendt ulovlige af appeldomstolen

Aktivister demonstrerer mod Rwandas udvisningsforslag den 5. september 2022 i Glasgow, Skotland.


Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images
Morten Scriver Andersen

29. juni 2023

Tre dommere i den britiske appeldomstol er torsdag kommet frem til den afgørelse, at det er ulovligt for den britiske regering at sende asylansøgere til Rwanda for at få deres sag behandlet, skriver The Guardian.

Appeldomstolens afgørelse følger en fire dage lang høring i april om en kendelse fra landsretten i december sidste år, som ellers havde kendt praksissen for lovlig. Den fandt det lovligt at sende nogle typer asylansøgere, herunder dem der ankommer i både, til Rwanda for at få deres sag behandlet der i stedet for i Storbritannien.

Men den går altså ikke, hvis det står til appeldomstolen.

“Manglerne i asylsystemet i Rwanda gør, at der er tungtvejende grunde til at tro, at der er en reel risiko for, at personer som sendes til Rwanda, kan blive returneret til deres hjemlande, hvor de mødte forfølgelse eller anden umenneskelig behandling, selvom de har en god sag i forhold til at søge asyl. I den forstand er Rwanda ikke et ’sikkert tredjeland’,” lyder det i afgørelsen.

Lovforslaget om ulovlig migration, som nu behandles i det britiske parlament, fastslår, at alle asylansøgere, der ankommer via “irregulære måder”, kan risikere at blive tvangsflyttet til Rwanda.

FN’s flygtningeorganisation UNHCR advarede tidligere om, at indenrigsministeriet ikke ville være i stand til at garantere sikkerheden for asylansøgere, der blev deporteret til det østafrikanske land.

Afgørelsen i den britiske appeldomstol understreger præcis de bekymringer, som Amnesty International, FN, og en lang række civilsamfundsorganisationer, længe har påpeget, nemlig at Rwanda ikke er et sikkert tredjeland for asylansøgere.

Martin Lemberg-Pedersen, Amnesty International Danmark

Amnesty International i Danmark mener, at dagens dom bør få alle de danske regeringspartier til at opgive idéen om at sende asylansøgere fra Danmark til Rwanda.

”Afgørelsen i den britiske appeldomstol understreger præcis de bekymringer, som Amnesty International, FN, og en lang række civilsamfundsorganisationer, længe har påpeget, nemlig at Rwanda ikke er et sikkert tredjeland for asylansøgere. De vil være i risiko for at blive udsat for en række grove menneskerettighedskrænkelser, såsom vilkårlig fængsling, udenretlige henrettelser, tvangsrekruttering til paramilitære enheder, og udvisninger. Derfor kan deres sikkerhed ikke garanteres,” siger Martin Lemberg-Pedersen, chef for politik og dokumentation i Amnesty International Danmark, til Globalnyt.

“En forudsætning at overholde internationale konventioner”

Integrationsminister Kaare Dybvad fortæller Globalnyt, at han endnu ikke har haft mulighed for at nærlæse dommen, men at asylsystemet er dybt dysfunktionelt og koster mange liv.

Han henviser blandt andet til den seneste tragedie ud for Grækenland, hvor hundredvis af migranter druknede. Han understreger, at upåagtet af dommen, vil den danske regering fortsat engagere sig i at finde løsninger, der kan skabe et mere retfærdigt asylsystem enten i EU-regi eller sammen med en række andre EU-lande.

“Det kunne eksempelvis være ved at indgå migrationssamarbejder med andre lande inspireret af EU-Tyrkiet-aftalen, oprette et eller flere modtagecentre i partnerlande uden for Europa eller andet, der tilsvarende bidrager til at løse udfordringerne. Det afgørende er at få fjernet incitamentet til, at irregulære migranter benytter sig af kyniske menneskesmuglere med livet som indsats,” siger han.

“Det er naturligvis en forudsætning, at enhver løsning skal overholde internationale konventioner og Danmarks EU-retlige forpligtelser. Det har hele tiden været en grundpræmis for os og er det selvfølgelig stadig.”

Rwanda uenig i afgørelse

Regeringen i Rwanda siger i en udtalelse, som The Guardian gengiver, at den er uenig i domstolens konklusion:

“Vi erklærer os uenige i afgørelsen om, at Rwanda ikke er et sikkert land for asylansøgere og flygtninge. Rwanda er et af de sikreste lande i verden, og vi er blevet anerkendt af UNHCR.”

Appeldomstolens beslutning sætter foreløbigt en stopper for regeringens planer om at tilbageholde alle asylansøgere uden domstolsprøvelse med henblik på at sende dem til Rwanda. Det er dog ventet, at Højesteret nu kommer til at tage stilling til sagen.

Globalnyt har også forsøgt at få en udtalelse fra minister for global klimapolitik og udviklingssamarbejde, Dan Jørgensen, da det nyoprettede projektkontor i Kigali hører under udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet oplyser, at dommen ikke umiddelbart får nogen betydning for kontoret i Kigali.

”Danmark fortsætter udviklingssamarbejdet med Rwanda. Udenrigsministeriet udsendte i november to diplomater til at åbne et projektkontor i Rwandas hovedstad Kigali. Styrkelse af de bilaterale relationer med Rwanda og opbygning af udviklingssamarbejdet er deres hovedopgave.”