Cook-øerne frygter højindkomst-status

9449687505_1585d105c5_k
Main Street i Avarua, hovedstaden i Cook-øerne.
Foto: Robert Linsdell (CC BY 2.0)
Laurits Holdt

Stillehavsnationen Cook-øerne, der har godt 18.000 indbyggere, står til at blive klassificeret som et højindkomst-land af de rige landes samarbejdsorganisation OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. Hvis landet mister sin nuværende mellemindkosmt-status mister det samtidig muligheden for at modtage udviklingsbistand.

I finansåret 2017/2018 har landet modtaget 51 millioner dollars, hvilket svarer til 323 millioner kroner, i officiel udviklingsbistand og det vil falde bort, hvis landet – som den første Stillehavsnation bortset fra Australien og New Zealand – får status som i-land, skriver Radio New Zealand International (RNZI).

OECD’s beslutning er kommet på baggrund af Cook-øernes stigende BNI – brutto nationalindkomst.

Landet, der er en selvstændig nation under New Zealand, er en del af gruppen Small Islands Developing States, der er en internationalt FN-anerkendt gruppe af udviklingslande, som står overfor en række specielle udfordringer i forhold til udvikling og klimaforandringer.

Worst case scenario

Landets udenrigsminister Tepaeru Herrmann kalder udsigten til at bliver omklassificeret fra mellemindkomst-land til et højindkomst-land for et “worst case scenario”

Til The Guardian siger hun, at OECD’s beslutning ikke tager højde for de specielle udfordringer landet har i forhold til naturkatastrofer og klimaforandringer. På trods af den økonomiske udvikling, som landet har gennemgået, skal der blot en enkelt cyklon til at sætte udviklinger flere år tilbage.

Hun siger videre, at landet qua sin ringe størrelse har relativt større udgifter til vital infrastruktur som for eksempel en international lufthavn og det gør at landet er økonomisk sårbart.

Avisen har også talt med finansminister Mark Brown, der fortæller at befolkningen har modtaget nyheden med blandede følelser – nogle fejrer det som en succes for landet mens mange andre er bekymrede for udsigten til at miste udviklingsbistanden.

De fleste statsborgere bor ikke på øerne

Cook-øerne fik selvstyre i 1965 efter flere års krav om mere selvstændighed. Det lille land er dog fortsat dybt afhængig af den tidligere kolonimagt og der bor i dag i omegnen af 60.000 cook-øboere i New Zealand mens der blot bor omkring 18.000 på selve Cook-øerne.

Landets økonomi er begrænset af, at der er langt til potentielle handelspartnere. Produktionen består hovedsagligt af frugt-produkter, kunsthåndværk og tekstiler men det er turismen, der skaber hovedparten af indkomsterne.

Desuden kommer der relativt store indtægter, også kaldet remitter, fra borgere, der er bosat og arbejder i New Zealand og som investerer eller sender penge hjem til familien.