Dan Jørgensen: ”Tanzania bad os blive”

Morten Scriver Andersen

21. december 2023

Regeringens beslutning i november om at bevare den danske ambassade i Tanzania skete blandt andet på baggrund af et stærkt ønske fra den tanzanianske regering.

Det fortalte Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, på Udviklingspolitisk Råd møde den 22. november. Det fremgår af det officielle referat fra mødet, der nu er blevet offentliggjort.

I nogle tilfælde er ønsket om en dansk ambassade ligefrem en højere prioritet end at få mere bistand

Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

Mødet var et temamøde, hvor ministeren og Rådet udvekslede tanker og ideer om lige partnerskaber i udviklingssamarbejdet og om regeringens kommende Afrika-plan. Og her brugte Dan Jørgensen Tanzania som et eksempel på, at bilateralt udviklingssamarbejde gør det muligt for Danmark at have et lige partnerskab og en meget direkte dialog med sine partnere, og at det også er noget, partnerne skønner på.

”I nogle tilfælde er ønsket om en dansk ambassade ligefrem en højere prioritet end at få mere bistand,” sagde ministeren og nævnte så Tanzanias stærke ønske om at bevare den danske ambassade som et eksempel på det.

Dan Jørgensen understregede samtidig, at det også er nyttigt at gøre brug af multilateral bistand, blandt andet fordi den i mange tilfælde kan gøre bistanden mere effektiv og bibringe relevant international ekspertise.

Danmark skal ikke flage egne interesser for meget

Kort inden mødet havde Dan Jørgensen besøgt Ghana og han nævnte myndighedssamarbejdet mellem Aarhus Vand/Aarhus Kommune og myndigheder i Ghana som et konkret eksempel på et reelt ligeværdigt Nord-Syd-samarbejde.

Det samme er samarbejderne om energi med Etiopien og Kina, sagde ministeren og tilføjede, at Danmark skal være varsom med at “flage egne interesser for meget”, herunder dansk erhvervslivs interesser:

”Danske interesser skal ikke ses som de centrale prioriteter, men kan nogle gange tilgodeses som en afledt effekt af de aktiviteter, vi i fællesskab bliver enige om,” som Dan Jørgensen ifølge referatet udtrykte det.

Indledende Afrika-sonderinger

Mødet gav ikke mange konkrete svar på, hvad der kan ventes af den Afrika-plan, regeringen har varslet i løbet af 2024, men medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd benyttede lejligheden til at komme med gode råd.

For eksempel om at Danmark nok skal engagere sig i skrøbelige stater, men passe på at indsatserne ikke får karakter af stop-and-go, som det ofte har været tilfælde i lande, hvor vilkårene har det med at ændre sig med kort varsel.

Et andet råd lød, at Danmark i de indsatser, der retter sig mod migration, ikke kun skal have fokus på de migranter, Afrika kan sende til Europa og Danmark, men i langt højere grad på de migranter, der bliver i Afrika, og som afrikanske lande selv skal tage vare på.