Dansk landeprogram i Tanzania udfases, selv om ambassaden bevares

Danmark bevarer sin ambassade i Tanzania men samarbejdet skal ændres fra udviklingssamarbejde til et brede samarbejde og blandt andet klima.


Foto: Globalnyt
Laurits Holdt

21. november 2023

Da regeringens torsdag i sidste uge besluttede at bevare den danske ambassade i Tanzania, førte det straks til spekulationer om, hvorvidt den også ville annullere den tidligere S-regerings beslutning om at droppe det danske udviklingssamarbejde med det østafrikanske land.

Men de spekulationer kan nu skydes ned. I et skriftligt svar til Globalnyt skriver Udenrigsministeriet: ”Det nuværende landeprogram i Tanzania udfases som planlagt ved årets udgang.” Og så fortsætter svaret i lidt bredere vendinger: ”Danmarks partnerskab med Tanzania vil over de kommende år bevæge sig fra et overvejende traditionelt udviklingssamarbejde til i højere grad også at sætte andre dagsordener i centrum. Partnerskabet forventes også fremadrettet at være understøttet af mere fokuserede udviklingsindsatser. Det vil blive nærmere fastlagt i de kommende år.”

Der er heller ikke noget konkret svar på, hvad den fremtidige bemanding af ambassaden forventes at blive: ”Niveauet for udsendte og lokaltansatte medarbejdere vil blive fastlagt efter det konkrete behov,” fremgår det af det skriftlige svar.

Klimatilpasning, grøn omstilling, fred og sikkerhed

Lidt mere konkret er Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, i den pressemeddelelse på engelsk, den danske ambassade i Dar es Salaam udsendte samtidig med, at beslutningen om at bevare ambassaden blev annonceret: ”Det er virkelig en lykkelig dag. Vi kan være enormt stolte af de resultater, vi sammen har opnået gennem årtier. Vi ser frem til at bygge videre på det og undersøge områder af fælles interesse som klimatilpasning, grøn omstilling, fred og sikkerhed,” udtalte Dan Jørgensen.

Også i Tanzania har reaktionerne på, at ambassaden bevares, været positive: ”Jeg hilser denne nyhed velkommen med taknemmelighed og glæde, fordi den får stor betydning for forholdet mellem vore to lande,” lød det for eksempel fra Tanzanias udenrigsminister, January Makamba.

En ’Ghana-model’

En ’Ghana-model’. Sådan kan man betegne det forhold, Danmark i fremtiden ønsker at få til Tanzania. Også i Ghana blev årtiers bilaterale samarbejde udfaset. Det skete ved udgangen af 2020, men uden at lukke ambassaden, og det dansk-ghanesiske partnerskab ændrede sig fra et traditionelt udviklingssamarbejde til det, der nu også synes at være fremtiden i Tanzania: Et bredere samarbejde med ”andre dagsordener i centrum” og ”understøttet af mere fokuserede udviklingsindsatser”. Og selv om Danmark ikke længere har et bilateralt landeprogram i Ghana, modtog landet i 2022 21 millioner kroner i dansk udviklingsbistand, blandt andet til flere myndighedssamarbejder.

Ghana først med målrettet partnerskab med Danmark

At det dansk-ghanesiske samarbejde fortsat er tæt, blev bekræftet, da minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, i sidste uge besøgte Ghana og sammen med sin ghanesiske ministerkollega underskrev en aftale om det første målrettede partnerskab, Danmark har indgået med noget land. Partnerskabet skal ”sikre en tæt politisk dialog gennem regelmæssige bilaterale høringer på højt plan og fremme tre strategiske mål: Grøn, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, fred og stabilitet i Ghana og Vestafrika og endelig demokratisk styre og menneskerettigheder.”

Flere danske diplomater på vej til Afrika?

Globalnyt har også spurgt Udenrigsministeriet, om der, ud over bevarelsen af ambassaden i Tanzania, er planer om at udvide den danske repræsentation i andre lande i Afrika. Heller ikke her er svaret særligt konkret: ”Over de kommende år og i forlængelse af lanceringen af regeringens plan for Danmarks engagement i Afrika vil spørgsmålet om dansk repræsentation i Afrika blive genbesøgt.”

Men at der i det mindste er overvejelser om at følge ’ikke-lukningen’ af ambassaden i Tanzania op med mere i Afrika, lader udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstå i et interview med Politiken: ”Jeg er sikker på, at der nok skal ske noget mere eller noget andet, når vi kommer lidt længere frem,” siger han.

Også dansk udviklingsbistand til Malaysia og Bosnien-Hercegovina?

Samtidig med at regeringen annoncerede beslutningen om at bevare den dansk ambassade i Tanzania, kom nyheden om, at Danmark vil åbne tre nye ambassader i 2024 i Moldova, Malaysia og Bosnien-Hercegovina. Danmark yder allerede udviklingsbistand til Moldova, men ikke til Malaysia og Bosnien-Hercegovina. Globalnyt har derfor spurgt Udenrigsministeriet, om der er planer om at indlede udviklingssamarbejde med de to lande.

Her lyder svaret, at der ikke er konkrete planer om bilateralt udviklingssamarbejde med Malaysia, men at ”en ambassade i Malaysia vil give endnu en indgang til verdens mest fremgangsrige region. Det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Malaysia er båret af handel og investeringer samt små staters fælles interesser i et regelbaseret internationalt samfund.” Og så varsles det, at udviklingsbistand KAN komme på tale: ”Malaysia er medlem af ASEAN, The Association of South East Asian Nations, og skal varetage formandskabet i 2025. ASEAN spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og derfor øger Danmark i den kommende tid sin støtte til grøn transition i ASEAN-regionen, herunder med udviklingsmidler til blandt andet cirkulær økonomi.”

I Bosnien-Hercegovina er demokrati og grøn energi de områder, Udenrigsministeriet fremhæver, at Danmark vil støtte, ikke nødvendigvis med udviklingsbistand, men ved at ”bruge vores udviklingspolitiske erfaring”:

”Hercegovina Bosnien-Hercegovina står som EU-kandidatland foran et stort arbejde med at opfylde betingelserne for medlemskab. Der er mange områder, hvor Danmark aktivt kan bidrage til en positiv udvikling, for eksempel inden for grøn energi og demokratiske reformer. Hvordan vores engagement i Bosnien-Hercegovina konkret skal se ud, skal afstemmes i dialog med de bosniske myndigheder. Men det er klart, at vi kan bruge vores udviklingspolitiske erfaring til at hjælpe landet i dets reformarbejde,” hedder det i svaret fra Udenrigsministeriet.