Nu er det sikkert: Den danske ambassade i Tanzania bevares

Det danske Udenrigsministerium begynder så småt at brede sig igen.


Foto: Jørgen Skytte for UM
Kirsten Larsen

16. november 2023

”En saltvandsindsprøjtning til dansk diplomati.” Sådan lød overskriften på en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet, da finanslovsforslaget for 2024 i slutningen af august blev offentliggjort og varslede et betydeligt løft til den danske udenrigstjeneste de kommende år efter et par årtier med nedskæringer.

Og nu er der sat navne på, hvor de første udvidelser skal ske: Regeringen vil næste år åbne nye ambassader i Bosnien-Hercegovina, Moldova og Malaysia. Samtidig annulleres den tidligere S-regerings beslutning fra 2021 om at lukke ambassaden i Tanzania. Det orienterede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) torsdag Udenrigspolitisk Nævn om.

”De nye ambassader skal give Danmark en stærkere tilstedeværelse i de østlige frontlinjestater, på Balkan og hos centrale globale partnere. Verden er blevet mere usikker og uforudsigelig, så vi har brug for at opbygge nye alliancer. Det kræver, at vi har danske diplomater på jorden flere steder i verden”, lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Dansk fokus på mellemindkomstlande

Alle de tre lande, som nu får danske ambassader, hører til i kategorien af øvre mellemindkomstlande med en årlig bruttonationalindkomst per indbygger på mellem 4.096 og 12.695 dollar. Det er lande, der lige netop stadig er ’fattige nok’ til at modtage udviklingsbistand. Hverken Malaysia eller Bosnien-Hercegovina modtager i øjeblikket dansk udviklingsbistand. Det gør derimod Moldova, der med et BNI pr. indbygger på 5.340 dollar er det fattigste af de tre lande. Næsten 45 millioner kroner modtog Moldova i dansk bistand i 2022, blandt andet gennem Naboskabsprogrammet og i humanitær bistand.

De nye ambassader i Moldova og Bosnien-Hercegovina skal ifølge pressemeddelelsen være med til at ruste Danmark til at varetage formandskabet for EU i andet halvår af 2025, hvor arbejdet med en udvidelse af EU vil være blandt de danske opgaver: ”Med en dansk ambassade i Moldova vil Danmark være diplomatisk til stede i alle frontlinjestater til Ukraine. Ambassaden i Bosnien-Hercegovina vil styrke dansk tilstedeværelse markant i Balkan og kunne bidrage til at stabilisere landet og opbygge modstandsdygtighed over for indflydelse udefra samt understøtte de bosniske EU-tilnærmelser.” 

Danmark havde faktisk en ambassade i Malaysia frem til 2021

Ambassaderne i Malaysia og Tanzania vil ifølge pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet være vigtige brikker i regeringens ambition om at opbygge nye partnerskaber med lande uden for Vesten. Mens den nye kurs redder ambassaden i Tanzania fra at blive lukket, så betyder den i Malaysia en genåbning af den danske ambassade, som lukkede så sent som i 2021. Herefter kom Malaysia til at sortere under den danske ambassade i Indonesien, men nu får Malaysia altså igen en dansk ambassade. Ud over et dansk ønske om en stærkere repræsentation i Sydøstasien, nævner pressemeddelelsen også, at ”danske virksomheder har desuden en stærk tilstedeværelse i Malaysia med omkring 100 danske datterselskaber.”

En voldsom U-vending

Den danske udenrigstjeneste har siden 2000 været udsat for massive besparelser: I år 2000 havde udenrigstjenesten 121 repræsentationer i udlandet. I 2022 var tallet faldet til 94, og det er især repræsentationer i Europa og Asien, der er lukket. Ifølge Politiken er antallet af udstationerede diplomater i samme periode faldet fra 578 til 441. Det er de nedskæringer, regeringen tog fat på at rulle delvist tilbage ved i finanslovsforslaget for 2024 at afsætte penge til gradvist at øge Udenrigsministeriets bevilling med 12 procent frem mod 2027. Åbningen af de tre nye ambassader og bevarelsen af ambassaden i Tanzania er den første udmøntning af de ekstra midler, hvor Udenrigsministeriet i øvrigt samtidig opruster bemandingen på de 14 små ambassader, der i dag kun har én udsendt diplomat. Fremover skal der på alle danske ambassader være mindst to udsendte diplomater fra Udenrigsministeriet. 

DI: En velkommen U-vending

Meddelelsen om de nye ambassader hilses velkommen af Dansk Industri, der dog samtidig efterlyser endnu flere udvidelser. I en pressemeddelelse siger international direktør i DI Thomas Bustrup:

”Efter mange års besparelser er det yderst positivt, at regeringen nu vender skuden og afsætter ekstra penge til udenrigstjenesten og etablerer nye ambassader. Det vil styrke Danmarks position i en verden, hvor især Kina og Rusland øger deres globale indsats. Dog er Danmark ikke i mål. Der er langt til tidligere tiders globale tilstedeværelse, og derfor bør politikerne kigge på, om der i de kommende år er behov for at oprette yderligere ambassader,” siger Thomas Bustrup, der også bifalder valget af lande:

”De fire ambassader, som politikerne har valgt at prioritere, er gode valg. Det er fremsynede valg for Danmarks udenrigs- og handelspolitik. I årene, der kommer, vil de østlige frontlinjestater, Asien og Afrika af forskellige årsager være helt centrale for Danmark.”

.