Danmark bør hjælpe Obama med at lukke Guantánamo

camp_delta_guantanamo_bay_cuba
Camp Delta, som fængselsafdelingen i militærbasen Guantanamo Bay hedder.
Foto: Kathleen T. Rhem / Public Domain
Forfatter billede

13. januar 2016

Tue Magnussen

Tue Magnussen (født 1955) er cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 1981 og tillige cand.mag med fagene geografi og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitetscenter (RUC) 1983.

Udover kortvarig undervisning i gymnasieskolen underviste han i årene 1983-99 bl.a. på geografi, internationale udviklingsstudier og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC, Institut for Statskundskab (international politik) og Østeuropa-instituttet, KU, og Østasien-studier, Århus Universitet.

Fra 1999-2011 har han været ansat på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Fra 1999-2002 som international programkoordinator med ansvar for Balkan og Mellemøsten, og siden som kommunikations- og advocacy-koordinator.

Han har i en årrække arbejdet med globalisering, udenrigspolitik, udvikling, menneskerettigheder og sociale forhold.

Udover Balkan har han et mangeårigt engagement i u-lands- og solidaritetsarbejde samt på venstrefløjen.

Han er eller har været bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, Rådet for Mellemfolkeligt Samvirke og den Danske Helsinki-komité.

Guantánamo har i 14 år været en skamplet på alle retsprincipper og sammen med Abu Ghraib og CIA-flys overførsel af terrormistænkte fanger til hemmelige fængsler  om noget  udtryk for det pres som menneskerettighederne har været under siden 11. september 2001. I en erklæret kamp mod terror gjorde Bush med Guantánamo ligefrem tortur stuerent.

Ansvaret for Guantánamo ligger hos USA. Ingen tvivl derom. Men den øvrige verden bør hjælpe eller presse på for at få afviklet fængselslejren og få retsforfulgt de ansvarlig for tortur.

Senest har den europæiske samarbejds- og sikkerhedsorganisation OSCE, der omfatter alle NATO-lande inkl. USA, med en grundig 280-siders rapport i november opfordret USA til både at lukke Guantánamo og ikke overføre fanger til et lignende fængsel i selve USA, men i stedet sætte punktum for tidsubestemte tilbageholdelser, der strider mod Folkeretten.

Trods de internationale protester og Obamas løfte om at lukke Guantánamo fortsætter den ulovlige, konventionsstridige indespærring af fanger på basen. 112 fanger, hvoraf 53 er klar til løsladelse, bliver fortsat tilbageholdt på Guantánamo uden dom eller retssag. Nogle har været tilbageholdt i mere end 10-12 år, uden sigtelse eller adgang til en forsvarer og udsat for årelang systematisk tortur. Flere har forsøgt at begå selvmord, og man må frygte, at de fleste er torturofre mærket for livet.

Selvom Danmark traditionelt har været et foregangsland i arbejdet mod tortur har man svigtet når det gælder Guantánamo. Skiftende danske regeringer har – især tidligere – nok taget afstand fra Guantánamo, men reelt ikke gjort noget aktivt.

Herhjemme afviste VK-regeringen, at Danmark skulle modtage nogle af de fanger, som ikke havde noget sted at rejse hen, hvis Guantánamo lukkede. Man sagde, at det var USA’s ansvar. De daværende oppositionspartier S og SF erklærede sig villige til at tage imod fanger fordi ”alle må bidrage til at få ryddet op i dette triste kapitel i historien”.

Men i september 2012 ændrede udenrigsmister Villy Søvndal (SF) holdning og udtalte, at ”problemet i sit udgangspunkt er amerikansk, og derfor er det oplagt, at de selv løser det”.

Vi i Anti-Torturstøttefonden mener, at Danmark bør række USA en hjælpende hånd. Særlig fordi Danmark om noget land har årelang ekspertise i tværfaglig rehabilitering af torturofre.

FN’s konvention mod tortur pålægger de lande, der har ratificeret konventionen – heriblandt USA –  at retsforfølge tortur. Derfor bør Danmark samtidig opfordre Obama-administrationen til at få undersøgt anklagerne mod Bush-administrationen for ansvar for tortur på Guantánamo.

Når Guantánamo er afviklet, de tilbageholdte er kommet for en dommer og blevet dømt eller er blevet løsladt samt der er indledt en retsforfølgning for at placere ansvaret for overgrebene er der grund til at fejre at Obama fik indfriet det løfte.

Indlægget er skrevet sammen med. prof. dr. med Bent Sørensen, leder af Anti-Turtur Støttefonden, og blev bragt i Politiken 11. januar 2016.