”Danmark er også et udviklingsland”

”Vores overordnede mål som organisation er at skabe nye mere harmoniske uddannelses-systemer, der giver folk handlekraft og mod til at handle på at skabe en bæredygtig verden,” lyder det fra Gustav Böll, Center for Systems Awareness, et non-profit samarbejde med MIT, Massachusets Institute for Technology som her ses sammen med Maya Louise Johansen, bachelor i antropologi.


Foto: Louise Stigsgaard
Louise Stigsgaard

5. maj 2022

Over 13 procent af verdens unge lider af angst, stress eller depression i forbindelse med deres opvækst og uddannelse. Det har fået Gustav Böll til at tage affære og investere sin karriere i, hvordan man skaber bedre forhold, der harmonerer med – og gør folk i stand til at handle på de såkaldte verdensmål. Verdensmålene er FN’s 17 rammemål for, hvordan vi skaber en bæredygtig verden, både når det handler om Vesten og udviklingslande.

”Vi fokuserer på videnskaben omkring unges velbefindende. Vores overordnede mål som organisation er at skabe nye mere harmoniske uddannelses-systemer, der giver folk handlekraft og mod til at handle på at skabe en bæredygtig verden,” fortæller Gustav Böll fra Center for Systems Awareness, et non-profit samarbejde med MIT, Massachusets Institute for Technology.

Mere om Inner Development Goals

Inner development goals, IDG, er en ramme, der har til hensigt at accelerere FN’s 17 verdensmål.

Målet er at støtte mennesker over hele verden i at styrke de afgørende nødvendige egenskaber for at håndtere de udfordringer, vi står overfor som kriser i klima, demokrati og fattigdom.

Flere af verdens ledende organisationer, virksomheder, lande og forskere står sammen om initiativet i at styrke moderne lederskab.

”For at have en mulighed for at nå de 17 verdensmål er det nødvendigt at arbejde med menneskelig udvikling i bred forstand,” lyder det fra Jan Artem Henriksson, Generalsekretær for IDG.

Rammerne er co-udviklet af forskere fra Harvard University, Karolinska Institutet, Stockholm Business School og MIT og støttet af blandt andre IKEA og Spotify.

Kerneprincipperne i IDG er at styrke Being, Thinking, Relating, Collaborating og Acting.

Blandt andre Amy Edmondson og Robert Kegan deltog i konferencen i Stockholm Concert Hall, der fredag blev transmitteret på DTU med lokale workshops og initiativer.

Inner Development Goals.


Foto: Louise Stigsgaard

Jeg møder Gustav Böll, mens han sidder i græsset i solen udenfor DTU, Danmarks Tekniske Universitet, hvor han lige har holdt oplæg på en konference om Inner Development Goals – det nyeste skud på stammen i forhold til FN’s verdensmål. De Indre Udviklingsmål blev i Danmark lanceret i fredags fortløbende med en stort anlagt transmitteret svensk konference med mange internationale kendte navne. Eventet tiltrækker ikke blot ingeniører men en mangfoldighed af konsulenter, chefer, studerende og repræsentanter fra virksomheder og organisationer fra Ørsted til Lederne.

”Mennesker er omdrejningspunktet for al bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er i dag et samfundsansvar, som er vævet ind i virksomheders kerne. Derfor har vi skabt en model for bæredygtig ledelse, som går hånd i hånd med de indre udviklingsmål,” fortæller Liv Majken Keil, innovationskonsulent hos Lederne, der er medarrangør for konferencen.

Danmark er et udviklingsland

Jens Wandel.


Foto: Louise Stigsgaard

En af spydspidserne i det nye FN-initiativ er Jens Wandel, som jeg møder udenfor de toptunede rektangulære bygninger i DTUs Learn For Life-fakultet, der kådt skinner i solen. Jens Wandel er forperson for FN-forbundet og har en lang, prominent FN-karriere bag sig, blandt andet som særlig rådgiver for reform for FN-generalsekretær António Guterres.

”I virkeligheden kan det formuleres ret enkelt,” siger han og slår en hånd ud mod træerne foran DTU og studerende og ledere, der mellem træstammerne energisk summer over konferencen. ”Det er det, vi gør; vores handlinger, der former planetens fremtid. De indre udviklingsmål handler om at skabe en proces, der skaber agenter for forandring.” Grundlæggende drejer det sig om, at vi har vigtige valg lige nu, pointerer Jens Wandel: Enten dygtiggør vi os i aktivt at handle for at skabe en mere bæredygtig verden. Alternativet til en bæredygtig verden er at skabe flere risici, der trækker kloden i den modsatte retning.

”Det er det valg, vi står overfor lige nu. Og det kræver mod, handling og beslutsomhed,” understreger Jens Wandel. ”Vi lever i et årti, hvor der er brug for at dygtiggøre folk i at agere effektivt i et fællesskab, fordi der er stærkt brug for forandring for at nå verdensmålene og skabe en bæredygtig verden.” Jens Wandel påpeger, at verdensmålene og behovet for forandring for at bevare kloden er noget, der angår hele verden – ikke kun udviklingslande.

”Danmark er også et udviklingsland,” understreger han. For eksempel indenfor ulighed, klima og ligestilling. ”Det er helt afgørende, at vi er villige til at tale om det og handle på det omkring et bord, hvor alle parter er repræsenterede.”

Livets tog kører bare så stærkt”

Der er stor lydhørhed omkring Wandels budskab på konferencen. Elisabeth Baden, der er ingeniør og ekspert i vindmøller hos Ørsted, formulerer det således:

”Livets tog kører bare så stærkt. Det er ideelt at være mere bevidste om, at vi også skal være bæredygtige indeni for at nå resultater. Der er stort behov for, at man også har tid til at tænke sig om, være handlekraftig og modig og ikke bare arbejder derudad.”

Michael Winther-Rasmussen

Michael Winther-Rasmussen.


Foto: Louise Stigsgaard

Michael Winther-Rasmussen har grundlagt firmaet Future Being og arbejder som konsulent for virksomheder og organisationer med begrebet væredygtighed.

”Det går kort sagt ud på at bruge vores indre styrke og gøre os selv i stand til at være en del af løsningen. Kompleksiteten i vores liv er blevet større: vi skal hele tiden forholde os til kolleger, teknologi, nyheder, kriser og udfordringer. Når man er stresset, som mange mennesker er – stress er nærmest blevet et grundvilkår – så gør vi ofte bare, som vi plejer. Væredygtighed handler om at skabe plads til at vælge nye, bæredygtige løsninger til.”

Mod og stress er ord, der går igen hos mange af deltagerne. Sofie Kempf, grundlægger af Core Energy, har udviklet en podcast; Med kroppen som øre, der går ud på at skrue tempoet ned for at handle hurtigt.

”Jeg er her, fordi bæredygtighed ligger mig rigtig meget på sinde. En af grundene til at vi ikke gør, hvad der skal til for at skabe global bæredygtighed er stress, som bevirker, at vi ofte bare gør, som vi plejer. At stoppe op kræver mod, kollektivt mod, fordi vi er flokdyr.”

Det dannede menneske i ny potens

Jens Wandel, topdiplomaten, fremhæver, at det er vigtigt at sætte mennesket og empati mere i centrum for, hvad bæredygtig udvikling indebærer, for reelt at have mulighed for at nå verdensmålene. Han drager paralleller til den danske højskolebevægelse.

”Det handler om at være oplyst, at være aktør i sit eget liv og samtidig handle i fællesskaber.” Wandel udlægger corona som en metafor for, hvordan vi hænger sammen med verden omkring os – og erkender det. Corona har fået folk til at indse, at vi er en del af en global smittekæde. Folk stopper op. Corona-krisen har ført til et ryk i folks mentalitet i retning af bæredygtighed. Den kan indebære en ekspansion af global medmenneskelighed, vurderer han.

”At koble personlig menneskelig udvikling med ydre udvikling er nyt i FN,” siger Jens Wandel. ”Det er en reaktivering af dannethed. Det er en erkendelse af, at det er vejen – den eneste vej frem.”