Den Afrikanske Union kritiserer Danmark skarpt

gettyimages-836239564
Langt de fleste af verdens flygtninge befinder sig i Afrika. Så når Danmark nu vil forsøge at sende asylansøgere til udlandet – måske endda til et land i Afrika – er det udtryk for ansvarsforflygtigelse, lyder det fra Den Afrikanske Union.
Foto: Gael Cloarec/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Forfatter billede

4. august 2021

Den danske regerings planer om at sende asylansøgere til tredjelande for asylbehandling svarer til ansvars- og byrdeforskydning.

Sådan lyder det i en skrap kritik fra Den Afrikanske Union, der i en pressemeddelelse udsendt sent mandag aften fra den panafrikanske samarbejdsorganisations hovedkvarter i Addis Ababa i Etiopien ”på det kraftigste ” fordømmer den nye lov L226, som Folketinget vedtog i juni.

Loven giver mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande, som Folketinget vedtog i juni.

”Den Afrikanske Union ser på loven med den største bekymring og ønsker at minde Danmark om sit ansvar for international beskyttelse af personer, der har behov for den beskyttelse,” skriver unionen, som henviser til Danmarks tilslutning til FN’s flygtningekonvention.

Danmark var første underskriver på Flygtningekonventionen
Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 har som mål at sikre, at alle flygtninge får de universelle menneskerettigheder og er fortsat det vigtigste instrument til at afbøde det stadigt voksende, globale flygtningeproblem. Med en vedtagelse på FN’s Plenarforsamling i 1967 blev konventionen udvidet til at gælde for flygtninge over hele verden.

Flygtningekonventionen blev i høj grad forhandlet og formuleret af den danske jurist og kontorchef, Knud Larsen, som var præsident for FN-konferencen i Geneve. Danmark var også det første land som underskrev konventionen. I mange år var Danmark med sin aktive flygtningepolitik internationalt anerkendt som et foregangsland.

”Komplet uacceptabelt”
Den Afrikanske Union påpeger i sin kritik, at Afrika er et dydsmønster for resten af verden, da kontinentet huser 85 procent af verdens flygtninge, mens de resterende 15 procent opholder sig andre steder. Unionen betegner planen om et modtagecenter på det afrikanske kontinent som ”udtryk for fremmedhad og komplet uacceptabelt”.

”Den Afrikanske Union fordømmer i stærkest mulige vendinger den danske lov, som blev vedtaget for nylig, der tillader Danmark at flytte asylansøgere til lande uden for EU, mens deres sag bliver behandlet. Loven eksternaliserer og eksporterer asylbehandlingen væk fra Danmarks grænser. Danmark har besluttet at sende ansøgningerne om international beskyttelse væk fra sine grænser, hvilket er udtryk for ansvarsforflygtigelse,” lyder det i pressemeddelelsen.

Og med den i forvejen skæve balance vil de danske planer ”fordreje det internationale asylsystem” og flytte endnu mere af ansvaret over på udviklingslandene, der ”allerede kæmper med andre udfordringer”, som det lyder i pressemeddelelsen.

”En sådan praksis vil ikke understøtte princippet om rimelig byrde og ansvarsfordeling” og er også ”uholdbar”.

Kritikken fra Den Afrikanske Union rundes af med en opfordring til alle de lande, der har underskrevet FN’s flygtningekonvention, om at ”fastholde deres engagement og forpligtelser over for det internationale asylsystem” og til at ”beskytte asylrummet og stoppe intolerance og unddragelse af ansvar, især over for migranter og asylansøgere fra lande uden for Europa”.

Danmark underminerer Flygtningekonventionen
Skiftende danske regeringer har i de seneste årtier gennem en stadig mere inhuman og usolidarisk flygtningepolitik nedbrudt billedet af Danmark som et foregangsland. Med vedtagelsen 3. juni i år af lov 226 og ideen om en eksternalisering af flygtningemodtagelse gennem oprettelse af såkaldte modtagelejre uden for Europa, er den danske regering nu gået så langt, at man ligefrem aktivt underminerer FN’s Flygtningekonvention. Loven kan være med til at ødelægge det globale flygtningesystem og baserer sig på en meget snæver fortolkning af Danmarks internationale forpligtelser.

Regeringens ønske om at overføre Danmarks ansvar for asylbehandling til andre lande er ikke nyt. Planen om, at asylansøgere, der kommer til Danmark, i fremtiden skal sendes til et ikke nærmere specificeret land – formentlig i Afrika – og søge asyl derfra var allerede en hjørnesten i Socialdemokraternes udlændingepolitik, der blev lanceret forud for folketingsvalget i 2019. Alligevel er der endnu ikke indgået en aftale med noget land og projektet rejser fortsat flere spørgsmål end svar om den praktiske implementering.

Sporene fra andre lande skræmmer. Især har Australien fået verdensomspændende kritik for de stærkt kritisable forhold på øerne Nauru og Manus med frihedsberøvelse, fysiske overgreb, langsom asylsagsbehandling og manglende adgang til sundhedsbehandling, juridisk bistand og klagemuligheder.

Over Middelhavet og tilbage igen
Lov 226 bygger på en præmis om, at modellen vil bryde menneskesmuglernes forretningsmodel og dermed føre til et mere retfærdigt system. Men det er en falsk præmis. Asylansøgere skal stadig risikere en farefuld færd over Middelhavet for at komme til Danmark for derefter at blive overført til en asyllejr fjernt fra Danmark.

FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har derfor også været blandt de mest udtalte kritikere af de danske planer.

Uden eksplicit at nævne Danmark udtrykte FN’s flygtningehøjkommissær Fillippo Grandi i en kommentar, der på 70-årsdagen for FN’s flygtningekonvention blev bragt af flere aviser internationalt og i Danmark af Kristeligt Dagblad https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hoejkommissaer-flygtningekonvention-er-en-paamindelse-om-skabe-en-bedre-verden), sin “bekymring over nogle regeringers nylige forsøg på at se bort fra eller omgå konventionens principper – fra udvisninger og push-backs af flygtninge og asylansøgere ved land- og havgrænser til forslagene om at tvangsoverføre dem til tredjelande til asylbehandling”.

UNHCR’s øverste leder, Filippo Grandi understregede, at loven er i strid med de principper, som det internationale flygtningesamarbejde bygger på: “Bestræbelser på at unddrage sig ansvar strider mod såvel ordene som ånden i Flygtningekonventionen samt den globale pagt om flygtninge, hvor verdens lande blev enige om en mere retfærdig fordeling af ansvaret for den globale flygtningebeskyttelse”.

Stærke reaktioner fra Europa
Også EU har reageret i stærke vendinger. EU-Kommissionen har flere gange afvist regeringens idé om modtagecentre i udlandet. Flygtningekommissær Ylva Johansson, har kaldt modellen urealistisk og erklæret, at EU aldrig vil udlicitere sit ansvar for verdens flygtninge.

Den danske lov har også tidligere vakt harme i flere europæiske aviser, som TV2 berettede.

Den danske regerings svigt når det gælder modtagelse af kvoteflygtninge har også vakt skarp kritik både i Danmark og internationalt.

Den udtalte kritik af dansk flygtningepolitik fra den Afrikanske Union, EU og UNHCR vil utvivlsomt kunne skade Danmarks kandidatur til en plads i FN’s sikkerhedsråd. For at blive valgt til Sikkerhedsrådet skal et kandidatland godkendes af mindst 2/3 af FN’s medlemsstater. Alene den Afrikanske Union tegner sig for 53 af FN’s 193 medlemslande.