Dramatisk udvikling i dansk bistand i 2022

Danmarks egentlige bilaterale udviklingsbistand faldt i 2022 til lidt over tre milliarder kroner. Et fald på over 1,6 milliarder kroner i forhold til 2021 og det laveste niveau i mange år.
Foto: Globalnyt
Morten Scriver Andersen

14. april 2023

Også i 2022 lykkedes det Danmark at ramme nøjagtigt 0,70 procent af den danske bruttonationalindkomst (BNI) i udviklingsbistand – hverken én promille mere eller mindre.

Det stod klart, da OECD’s Udviklingskomité DAC onsdag fremlagde de foreløbige tal for den globale udviklingsbistand i 2022. Danmark er altså stadig – med det yderste af neglene – med i den eksklusive gruppe af lande, der lever op til FN-målet om, at verdens rige lande skal give mindst 0,7 procent af deres BNI i udviklingsbistand.

De øvrige lande er Luxemburg, der topper med 1 procent af BNI, Sverige med 0,90 procent, Norge med 0,86 procent og Tyskland med 0,83 procent.

Dansk bistand i 2022 nåede for første gang nogensinde op over 20 milliarder kroner, ifølge Danidas egen opgørelse OpenAid.dk helt præcist 20,122 milliarder kroner. En stigning på næsten tre milliarder kroner i forhold til året før og en stigning, der altså alene skyldes, at Danmark blev rigere i 2022, for vi brugte ikke en større del af vores BNI på bistand. Tværtimod. I 2021 var den danske bistandsprocent en anelse højere, nemlig på 0,71.

Danmarks udviklingsbistand:

ÅrI pct. af BNIMia. kr.
20150,8517,25
20160,7515,95
20170,7216,17
20180,7216,27
20190,71 16,95
20200,73 17,271
20210,7118,322
20220,7020.123 
Kilde: OpenAid.dk april 2023

De 31 lande, der er medlemmer af DAC, leverede under ét 0,36 procent af deres BNI i bistand. Det er en fremgang fra 0,33 procent i 2021 og det højeste siden 1982, men dog stadig milevidt fra FN’s anbefaling på 0,7 procent. Verdens suverænt største donor er USA, hvis 2022-bistand på 55 milliarder dollar svarer til blot 0,22 procent af BNI. Noget bedre klarer EU-landene sig. De gav tilsammen 93 milliarder dollar, næsten dobbelt så meget som USA, og det svarede til 0,57 procent af EU’s BNI.

Danmark lader de fattige betale

Adskillige lande reagerede i 2022 på Ukraine-krigen ved ekstraordinært at finde midler ud over den allerede planlagte udviklingsbistand til at modtage de mange flygtninge fra Ukraine og finansiere de mange ekstra milliarder, Ukraine modtog i bistand i 2022.

Det lykkedes så godt, at den globale bistand i 2022 faktisk steg med over fire procent, selv når udgifterne til flygtningemodtagelse ikke tælles med. Det fik DAC-landene ros for, blandt andet fra den nytiltrådte formand for DAC, Carsten Staur.

Læs også: Den globale bistand satte rekord i 2022 – men Afrika lades i stikken

Danmark var dog ikke blandt de lande, som fandt ekstra midler. Det betød ifølge DAC’s foreløbige opgørelse, at dansk bistand – fraregnet udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark – faldt med 12,7 procent fra 2021 til 2022.

I alt havnede 3,208 milliarder kroner af den danske bistand i 2022 i Danmark. Det svarer til 16 procent af den samlede bistand eller næsten hver sjette bistandskrone. Udgiften til flygtningemodtagelse blev næsten tidoblet i forhold til 2021, hvor den var på 375 millioner kroner.

Fordeling på udvalgte kategorier i pct. af den samlede bistand

20182019202020212022
Bilateral69,8669,2166,64 68,8573,35
Multilateral30,1430,7935,3631,1526,65
FN-systemet8,39,59,148,848,06
Afrika17,51 20,3817,1719,2811,53
Asien13,5613,23 6,9310,307,71
Kilde: OpenAid.dk april 2023

Afrikas andel næsten halveret

Alt i alt betød følgerne af krigen i Ukraine, at Afrikas andel af dansk bistand blev halveret fra 2021 til 2022, hvor den havnede på godt 11 procent, det suverænt laveste i mange år og på trods af mange års officielle mål om at fokusere dansk bistand netop på Afrika.

2,3 milliarder kroner gik i 2022 fra Danmark til Afrika. I 2021 var det tal på godt 3,5 milliarder kroner. Også Asiens andel af dansk bistand faldt i 2022.

Ukraine-krigen gik i det hele taget hårdt ud over Danmarks egentlige bilaterale udviklingsbistand – den del, der ikke medregner for eksempel flygtningeudgifter. Den faldt i 2022 til lidt over tre milliarder kroner. Et fald på over 1,6 milliarder kroner i forhold til 2021 og det laveste niveau i mange år.

Og dansk bistand mindre grøn

Et andet erklæret fokusområde for dansk bistand, klima og miljø, led også i 2022. Efter en voldsom stigning til godt 1,8 milliarder kroner i 2021, faldt den danske bistand til klima og miljø i 2022 til 1,081 milliarder kroner.

Til gengæld steg Danmarks humanitære bistand i 2022 til rekordhøje 3,519 milliarder kroner – også forårsaget af krigen i Ukraine.

Tabel: Dansk bistand til udvalgte sektorer i mio. kr.

20182019202020212022
Bilateral bistand 1)4.8574.6363.9954.6043.041
Miljø og klima7794311.0881.8221.081
Humanitær bistand2.2942.9632.9212.9853.519
Bistand gennem NGOer9569978599941.180
Modtagelse af flygtninge i Danmark424360328375,43.208
Kilde: OpenAid.dk april 2023
1) På Finanslovens §06.32