Et arbejdsliv med IFU

Forfatter billede

Fødselaren blev cand.polit. fra Københavns Universitet i 1969 og senere ansat som transportøkonom i det dav. Kampsax A/S med udstationeringer i Tyrkiet, Afghanistan og Indonesien.

I 1973 blev han fuldmægtig i IFU, der dengang boede på Bremerholm i Københavns centrum. I 1978 blev han udnævnt til kontorchef samme steds og i 1987 gik turen til Togo i Vestafrika, hvor han var udsendt som leder af IFUs første repræsentationskontor i Afrika.

Tre år senere blev han vicedirektør i IFU og i 1994 udnævnt til admin. direktør for Nordic Development Fund (NDF) med base i Helsingfors.

Fondens opgave er at finansiere klimarettede udviklingsprojekter i Afrika, Asien og Latinamerika.

Jens Lund Sørensen stod i spidsen for NDF frem til 2007. Efter hjemkomsten til Danmark er tilknytningen til IFU fortsat, nu som seniorrådgiver. Se også https://globalnyt.dk/content/afrika-mand-blir-70

Mere om IFU, der nu bor i Fredericiagade i Frederiksstaden, på https://www.ifu.dk