Et fyrtårn i kampen mod tortur fylder 70 år

Buster Kirchner

26. december 2023

På Globalnyt kunne vi i oktober fortælle, at Jens Modvig er blevet udnævnt til FN’s Frivillige fond for Torturofre (UNVFVT). Selvom udnævnelsen indgyder respekt og anerkendelse, så er det langt fra overlægens eneste milepæl i en lang karriere, der har stået i torturofrenes tegn.

I 2009 startede Modvig i samarbejde med Folketingets ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder med regelmæssigt at besøge danske fængsler og arresthuse.

Tortur er nemlig ikke blot henlagt det fjerne udland. Formålet med besøgene, som i skrivende stund finder sted mellem 20 og 30 gange om året, er at forebygge tortur og anden nedværdigende behandling i Danmark.

I 2014 blev Jens Modvig medlem af FN’s Torturkomite, som han fra 2016 til 2021 var formand for. Her var den danske overlæge ansvarshavende, når komitéen skulle eksaminere de 173 lande, som har ratificeret FN’s torturkonvention.

I de senere år har Jens Modvig fokuseret på den læge- og sundhedsfaglige dokumentation af tortur ved blandt andet at bidrage til revisionen af Istanbul-protokollen, som er FN’s internationale retningslinjer på området.

Jens Modvig har desuden været med til at træne ukrainske menneskeretsorganisationer i at dokumentere tortur og krigsforbrydelser.