EU: Tyrkiet tilbydes udvidet toldunion

Forfatter billede

Kommissionen har foreslået en udvidet toldunion, så den også kommer til at omfatte serviceydeler og de fleste landbrugsprodukter, skriver Berlingske om udspillet, der kom i slutningen af det forløbne år.

Kommissionen har anmodet EUs medlemslande om at støtte forslaget, der drejer sig om at opdatere en begrænset handelsaftale fra 1996. Den afskaffede told på handel med industrivarer og forarbejdede landbrugsprodukter.

Ifølge det nye aftaleforslag forestiller EU sig en årlig stigning i eksporten til Tyrkiet – og importen fra Tyrkiet – i størrelsesordenen 35 til 40 milliarder kroner.

Dette anses for at være attraktivt for den tyrkiske regering i en tid, da den økonomiske vækst i landet er aftagende. EU er Tyrkiets største samhandelspartner, noterer Berlingske.

Forslaget ventes dog at støde på modstand i flere EU-lande og Europa-parlamentet på grund af menneskeretskrænkelser efter kupforsøget i sommers, som angiveligt har resulteret i mindst 40.000 anholdelser og overgreb mod en stribe frihedsrettigheder.