Fleksibel og risikovillig bistand gav resultater i Somalia

Forfatter billede

Den danske indsats i Somalia kan fremvise gode resultater på en række konkrete områder. Men ikke overraskende er der fortsat store udfordringer. Det viser ny evaluering af den danske bistandsindsats i Somalia 2006 – 2010.

“Når det gælder den overordnede målsætning for den danske bistand om at støtte udviklingen af et fredeligt, moderat og demokratisk Somalia baseret på bæredygtig og fattigdomsorienteret økonomisk vækst, er der således stadig lang vej endnu”, hedder det i pressemeddelelse fra udenrigsministeriet og videre:

“Men på en række konkrete områder har Danida opnået gode resultater, først og fremmest i Somaliland og Puntland. Det konkluderer en ny evaluering, der har undersøgt virkningerne af det samlede danske bistandsengagement i og omkring Somalia i perioden 2006-2010.

Styrken i den danske indsats har været den helhedsorienterede og tværgående tilgang til bistanden, en stor fleksibilitet og evnen til at udvikle gode partnerskaber. Danida har med en portefølje på over 15 partnere og 23 støttede aktivitetsområder i løbet af evalueringsperioden opnået en bemærkelsesværdig bredde i indsatserne og et højt niveau af støtte (samlet godt 500 millioner danske kroner).

Gennem sin fleksible og risikovillige tilgang til Somalia-indsatsen er det ifølge evalueringen lykkedes Danida at blive en værdsat samarbejdspartner. Og trods de vanskelige forhold er det gennem hele perioden lykkedes Danida at levere tiltrængt humanitær bistand i Syd- og Centralsomalia.

Samtidig peger evalueringen på, at der er behov for at styrke de direkte forbindelser mellem Danida og de lokale samarbejdspartnere og en mere klar arbejdsdeling mellem København og ambassaden i Nairobi.

Evalueringen fremhæver også problemerne med at udvikle lokalt ejerskab, kapacitetsopbygning og tilstrækkelig gennemsigtighed i valg af partnere. Og trods en stor indsats fra Danidas side for at koordinere de støttede aktiviteter med de andre donorer har donorkoordineringen i Somalia været både besværlig og begrænset.

Evalueringen er gennemført af et hold bestående af internationale, regionale og lokale konsulenter samlet af konsulentfirmaerne ITAD Ltd. fra Storbritannien og LDP fra Storbritannien og Kenya.

Yderligere oplysninger hos:
Ole Winckler Andersen, Chef for Danidas Evalueringskontor, tlf. 33 92 02 36, e-mail: [email protected]